Delphine Borgniet

Associate

Delphine is werkzaam in alle domeinen van het intellectueel eigendomsrecht met een focus op de life science sector en farmaceutisch regelgevend recht. Zij adviseert cliënten, voornamelijk farmaceutische, medische hulpmiddelen- en biotechbedrijven uit de innovatieve industrie, over zaken met betrekking tot regelgevingsaangelegenheden (waaronder VHB-procedures, prijs- en terugbetalingsprocedures, klinische proeven, early access programma’s, vragen omtrent compliance en reclame).

Zij werkt aan verschillende (grensoverschrijdende) zaken met betrekking tot markttoegangsstrategie voor complexe geneesmiddelen, alsmede aan het beheer van de fase net voor het verstrijken van bescherming voorafgaat (“late life-cycle management”) door middel van handhaving van octrooien in regelgevingszaken. Zij is ook betrokken bij verschillende procedures voor de Belgische (administratieve) rechtbanken tegen beslissingen van de Belgische staat inzake de verlening van een parallelimportsvergunning en het vastleggen van prijzen en toekennen van terugbetalingen.

  • PROFESSIONELE LIDMAATSCHAPPEN
    • Belgian community of professionals active along the life cycle of medicines, medical devices, in vitro diagnostis & other health -related products (Healixia).Belgian Regulatory Affairs Society (BRAS)
  • PUBLICATIES
    • L. WEYNANTS, D. BORGNIET, Commercialisation of healthcare in Belgium: overview, Practical Law, Thomson Reuters, 2021
    • F. BRISON, S. HERMOYE, M. SAHAGUN, D. BORGNIET, E. FOSCOLOS, M. MARIANO, et P. MESKENS, « Het Europese Copyright package est arrivé! », A & M, 2018(3), 422-438
    • F. BRISON, S. HERMOYE, M. SAHAGUN, D. BORGNIET, « Actualités législatives en droit d’auteur », Actualité législative et jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne, N. Berthold (dir.), Brussels, Larcier, 2019, 9-24

Bezoek ons

Bezoekadres:

Avenue des Nerviens 9-31
Nerviërslaan, 4th Floor
B-1040 Brussels
Belgium

Postadres:

Avenue des Nerviens 9-31
Nerviërslaan, 4th Floor
B-1040 Brussels
Belgium

Info

Talen

Frans, Nederlands, Engels, Spaans

Opleiding

KULeuven (Master in de rechten, 2017)

University of Melbourne (Uitwisselingprogramma, 2016)

UNamur (Bachelor in de rechten, 2015)

Ingeschreven

2018