Benoit Michaux

Benoit is een specialist inzake auteursrecht, merken en modellen en informatietechnologie (met inbegrip van databankenbescherming). Hij heeft een ruime ervaring inzake Intellectuele Eigendom geschillen in de digitale omgeving en staat regelmatig cliënten zoals auteursrechthebbenden, film-, muziek- en videospellenproducenten, bekende artiesten en merkhouders bij in de verdediging van hun rechten in inbreukzaken, dit zowel voor de reguliere rechtbanken als in het kader van bemiddeling. Benoit behandelt ook aangelegenheden op het vlak van overdracht van technologie en biotechnologie en adviseert cliënten op het vlak van onderhandelen en opstellen van licentie- en overdrachtscontracten.

Benoit is plaatsvervangend raadsheer bij het Hof van Beroep te Brussel en een erkend CEPINA bemiddelaar voor domeinnaamgeschillen. Benoit is professor aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Université de Namur. Hij is lid van de Belgian Intellectual Property Council en voorzitter van de Belgische afdeling van het ALAI.