Ella van Aanhold

Ella is een scheikundige, met specialisatie in crystallografie en computationele chemie. Momenteel volgt zij een opleiding om Nederlands en Europees Octrooigemachtigde te worden.

Ella beschikt over kennis zoals analytische chemie (in het bijzonder SALDI MS), materiaalkunde, fysische en inorganische chemie.

Voordat zij HOYNG ROKH MONEGIER vervoegde, behaalde zij haar master in scheikunde aan de University of Edinburgh. Tijdens haar studietijd heeft zij een jaar aan National Taiwan University in Taiwan onderzoek gedaan naar het detecteren van persistente organische verontreinigde stoffen (POPs).