Fabienne Brison

Fabienne is gespecialiseerd in auteursrecht, media en nieuwe technologieën (met inbegrip van software- en databankenbescherming). Zij werkt ook regelmatig op het gebied van merkenrecht, modellenrecht, oneerlijke handelspraktijken en privacy. Zij adviseert omtrent intellectuele eigendomsrechten en verdedigt de belangen van producenten, uitgevers, omroepen en bekende artiesten. Zij heeft verschillende high level litigations gevoerd, maar staat cliënten ook bij in het onderhandelen en het opstellen van contracten en adviseert hen daarbij zowel over de juridisch-technische als over de strategische aspecten. Fabienne is een erkend CEPINA derde-beslisser voor domeinnaamgeschillen en een erkend CEPINA bemiddelaar voor ICT-geschillen.  

Naast haar uitgebreide praktijk is Fabienne ook professor in intellectuele rechten, media- en ICT-recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij doceert tevens cursussen aan de KULeuven (campus HUB) en Université de Liège in hun respectievelijke LLM’s Intellectual Property Rights. 

Fabienne is de voorzitter van de Belgische afdeling van de “Association Littéraire et Artistique Internationale” (ALAI), is als deskundige effectief lid van de “Raad voor Intellectuele Eigendom” (vice-voorzitter van de Sectie Auteursrecht en Naburige Rechten) en is lid van het Directiecomité van het gespecialiseerde juridische tijdschrift "Auteurs & Media". Zij is de auteur van talrijke artikelen en boeken over auteursrecht en is een regelmatige spreker op nationale en internationale bijeenkomsten.