Frank Eijsvogels

Frank heeft jarenlange ervaring op het gebied van het octrooi-, modellen en merkenrecht en het recht van de ongeoorloofde mededinging. Daarnaast is hij gespecialiseerd in douanezaken op het gebied van de Anti-piraterij Verordening. Frank heeft tevens ruime ervaring op de navolgende gebieden: het opstellen van overeenkomsten met betrekking tot bedrijfsgeheimen,  intellectuele eigendom en/of informatietechnologie, het optreden in contractuele geschillen voor de overheidsrechter of in arbitrage, het adviseren over clinical trial overeenkomsten, compliance en reclame issues met betrekking tot geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, en het adviseren over/ opstellen van overeenkomsten met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens.

Frank is bevoegd om als advocaat op te treden in procedures voor de Hoge Raad. 

Frank is actief lid van de redactie van Intellectuele Eigendom & Reclamerecht (IER) en publiceert regelmatig over het intellectuele eigendomsrecht. Hij is lid van de Examencommissie Octrooigemachtigden en geeft regelmatig onderwijs op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht