Maïlys Sahagun

Maïlys is werkzaam op alle gebieden van het intellectueel eigendomsrecht (octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, auteursrecht, alsook ongeoorloofde handelspraktijken en inbeslagnames door de douane) en beschikt ook over een uitgebreide kennis van de farmaceutische regelgeving.

Maïlys behaalde haar rechtendiploma aan de Université Libre de Bruxelles in 2015. In het kader van een uitwisselingsprogramma, studeerde ze gedurende zes maanden aan de China University of Political Science and Law. 

In 2016 studeerde ze af aan de Universiteit van Luik, waar ze een LL.M. behaalde in intellectuele eigendom en Europees mededingingsrecht.

Tijdens haar studies heeft Maïlys stage gelopen bij een advocaten kantoor. Ze deed ook stage bij de Europese Commissie, in DG Trade.