Robin van Kleeff

Robin's praktijk omvat alle aspecten van het intellectuele eigendomsrecht, met een nadruk op octrooi-, merken- en auteursrecht.

Robin studeerde Rechtsgeleerdheid en Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijdens zijn studie liep Robin twee onderzoeksstages met een focus op de biomechanica (aan het Leids Universitair Medisch Centrum en aan de University of Sydney). Zijn scriptie voor de studie Rechtsgeleerdheid ging over technische beschermingsmaatregelen in het auteursrecht.

Robin heeft aan een aantal belangrijke zaken gewerkt waaronder aan de zaak Intervet/Merial over beweerdelijke inbreuk door Intervet op drie octrooien van Merial. Robin vertegenwoordigde tevens Abbott in een octrooigeschil over haar anti-TNFα product. Bayer stelde dat het product van Abbott inbreuk maakte op haar octrooi.