Wilbert Derks

Wilbert is een fysisch chemicus en Europees en Nederlands Octrooigemachtigde. Hij is manager van de octrooigemachtigden praktijk in Amsterdam en voert tevens een praktijk welke alle aspecten van octrooiverlening bestrijkt, waaronder het opstellen van octrooischriften, het voeren van verlenings- en in het bijzonder oppositie- en beroepsprocedures bij het Europees Octrooibureau (EOB). Daarnaast adviseert Wilbert over IE strategieën voor onderzoek- en ontwikkelingsprojecten, strategisch beheer van IE portfolio’s en verricht hij marktanalyses en concurrenten onderzoek, waaronder opinies over vrijheid van handelen ten aanzien van octrooien van derden en productvrijgave opinies (freedom to operate en product clearances). Wilbert is ook bedreven in het ondersteunen van juridische octrooi procedures. De cliënten van Wilbert lopen uiteen van multinationals tot kleinere, regionale bedrijven en start-ups.

Wilbert heeft ervaring op het gebied van coatings, de fabricage en toepassing van vezels en vezel bevattende producten, polymeren (plastic) productie en (her-)verwerking in films, engineering plastics, composiet materialen, kleefstoffen, katalysatoren, algemene organische scheikunde, farmaceutica en mechanica.

Voordat hij toetrad tot HOYNG ROKH MONEGIER, werkte Wilbert bij een toonaangevend internationaal IE kantoor. Daarvoor was hij in-house octrooigemachtigde bij DSM, waar hij een aantal multinationale geschillen in Japan, de VS, Canada en Europa coördineerde.