Willem Hoyng

Willem's praktijk bestaat hoofdzakelijk uit procederen op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht Willem treedt op voor alle nationale gerechten (in eerste aanleg, hoger beroep en voor de Hoge Raad). Daarnaast procedeert Willem regelmatig bij het Hof van Justitie van de Europese Unie en bij het Europees Octrooi Bureau (EOB). 

Willem houdt zich verder bezig met het adviseren omtrent Europese octrooistrategieën en het coördineren en voeren van Europese octrooigeschillen. Hij is de adviseur van verschillende innovatieve Nederlandse en buitenlandse multinationals, waaronder farmaceutische en biotechnologische bedrijven. 

Willem is één van de oprichters van HOYNG ROKH MONEGIER, hij was de managing partner van het kantoor van 2011 tot 2015, toen HOYNG MONEGIER krachten bundelde met het Duitse kantoor ROKH IP en trad af als managing partner in januari 2018.

Sinds 1 juli 2012 kent Nederland een gespecialiseerde balie bij de Hoge Raad der Nederlanden. Alleen advocaten welke aan de Verordening vakbekwaamheidseisen civiele cassatieadvocatuur voldoen mogen optreden voor de Hoge Raad der Nederlanden. Willem Hoyng is toegelaten tot deze gespecialiseerde balie. Hij behandelt sinds 1973 cassatiezaken en heeft zijn opleiding genoten bij de befaamde cassatieadvocaten mr Willem Blackstone en mr Siep Martens, de latere President van de Hoge Raad. Met name worden cassatieadviezen gegeven en cassaties behandeld op het gebied van de intellectuele eigendom waarbij twee specialismes de intellectuele eigendom en de cassatiepraktijk in een persoon verenigd zijn.

Een groot aantal cassaties op het gebied van de intellectuele eigendom waarin Willem Hoyng succesvol als cassatieadvocaat is opgetreden hebben tot belangrijke arresten geleid zoals bijvoorbeeld de navolgende arresten:

• Droste – Tjoklat HR 2 maart 1990

• Vredo – Veenhuis HR 4 juni 1993, NJ 1993, 659

• Hupkens – Van Ginneken HR 27 december 1994

• BAT – Doucal HR 16 april 1999

• Van Bentum - Kool HR 29 maart 2002

• Roche – Primus HR 19 december 2003

• Philips – Postech HR 19 maart 2004

• Souza Cruz – Tabacalera HR 17 februari 2006

• Stork – Bakels HR 29 september 2006

• Dijkstra – Saier HR 22 december 2006

• Lego – Mega Brands HR 20 november 2009

• Uitgeversmaatschappij De Limburger HR 1 maart 2013

• Lundbeck - Tiefenbacher Centrafarm HR 7 juni 2013

• Spirits-Sujozplodoimport, HR 7 december 2013

• Medinol - Abbott, HR 14 april 2014

• Brein – Ziggo, HR 13 november 2015

Willem is hoogleraar intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft talrijke publicaties op zijn naam staan op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht. In 2002 kreeg Willem de Willem Mak prijs toegekend voor zijn artikel over het gebruik van marktonderzoeken in merkenrechtprocedures.