Sectoren / Automotive

Automotive

HOYNG ROKH MONEGIER beschikt over uitgebreide ervaring en expertise op het gebied van het vertegenwoordigen en adviseren van een diversiteit aan bedrijven binnen de auto-industrie: van leveranciers van onderdelen, tot fabrikanten en autodealers. Onze advocaten en octrooigemachtigden hebben grondige kennis van alle juridische, technische en economische aspecten van de industrie. Maar naast de technische en juridische aspecten hebben ze ook een diepgaande kennis van de markt en de dynamiek die erachter zit.

Onze technische ervaring strekt zich bijvoorbeeld uit van verbrandingsmotortechnologie en onderdelen, tot elektronica en met name nieuwe trends zoals connectiviteit en de digitale auto, groene technologie, veiligheid en geautomatiseerd rijden. Onze diensten en expertise gaan echter veel verder dan de bescherming van technische uitvindingen. Wij adviseren en vertegenwoordigen onze cliënten binnen alle facetten van het intellectueel eigendomsrecht en aanverwante gebieden. Dit omvat, naast octrooien, model- en auteursrechtelijke bescherming van onderdelen etc., optreden tegen namaak (anti-piraterij), parallelhandel, douanebeslagen, licentieovereenkomsten en -geschillen alsmede aanverwante mededingingsrechtelijke kwesties, R&D- en technologieoverdracht overeenkomsten en productaansprakelijkheid. Wij kunnen u vertegenwoordigen in onderhandelingen, procedures, arbitrage en mediation.

Onze juridische diensten omvatten aldus het gehele gebied van producten voor de auto-industrie, beginnend bij technisch onderzoek, ontwikkeling en productontwerp tot aan markttoetreding en distributie.