Sectoren / CHEMISCHE PRODUCTEN

CHEMISCHE PRODUCTEN

De octrooi-specialisten van HOYNG ROKH MONEGIER bezitten uitgebreide kennis op alle deelgebieden van de industriële chemie. Ze hebben ruime ervaring in de bescherming en de exploitatie van uitvindingen op het gebied van petrochemie, katalyse, lijmen, polymeren en chemische synthese, op grote en kleine schaal, voor de farmaceutische industrie en op het gebied van consumentenproducten.

Al onze octrooigemachtigden en een aantal van onze advocaten die op dit gebied werkzaam zijn beschikken over een technische achtergrond in de chemie, de chemische technologie of de biotechnologie. Hun kennis stelt hen in staat zich snel de technische kwesties van een zaak eigen te maken. Wij zijn daarom in staat de business van onze cliënten daadwerkelijk te begrijpen.