Sectoren / Life Sciences

Life Sciences

Onze life sciences praktijk omvat de farmaceutische en biotechnologische sector, alsook de sector van de medische hulpmiddelen. Onze advocaten en octrooigemachtigden, met relevante technische en juridische kwalificaties, hebben door de jaren heen de farmaceutische en biotechnologische industrie bijgestaan in veel octrooizaken voor “blockbusters”. We treden op voor een groot aantal van 's-werelds grootste farmaceutische bedrijven. Cliënten doen een beroep op onze advocaten en octrooigemachtigden omdat ze weten dat hun producten en IE-rechten bij ons in goede handen zijn.

We staan daarnaast ook de farmaceutische en biotechnologische industrie bij op het volledige gebied van regelgeving en gegevensbescherming. Wij identificeren en dichten de mazen in beschermingsportfolio’s. Wij staan onze cliënten bij in het opstellen van licentieovereenkomsten en adviseren over wat wel en niet mogelijk is op het vlak van promotie en reclame voor een product. Wij bieden ondersteuning aan farmaceutische bedrijven die geconfronteerd worden met een onderzoek door de nationale of Europese mededingingsautoriteiten. We assisteren onze cliënten bij het opzetten en uitvoeren van interne onderzoeken en audits om zo ongeoorloofde parallelhandel en het onrechtmatig doorsluizen van producten te kunnen achterhalen. Wij gebruiken de meest actuele methodes voor opsporing, beslaglegging, onderzoek en de stopzetting van de handel in namaakgeneesmiddelen en nagemaakte medische hulpmiddelen.

Naast juridische expertise hebben we ook technische expertise op het gebied van farmaceutica en biotechnologie, wat voor deze sector absoluut een meerwaarde biedt.