Sectoren / Telecommunicatie en Elektrotechniek

Telecommunicatie en Elektrotechniek

Op het snelgroeiende terrein van de telecommunicatie en elektrotechniek gaan de ontwikkelingen razendsnel. De concurrentie is buitengewoon fel. Telecom-bedrijven zijn zich ervan bewust dat intellectueel eigendom, en in het bijzonder een sterke octrooiportfolio, onmisbaar zijn voor het behouden en vergroten van marktaandeel.

Onze advocaten en octrooigemachtigden zijn zich goed bewust van de complexe vraagstukken die zich kunnen voordoen in octrooigeschillen binnen deze sector. Deze vraagstukken overschrijden regelmatig de traditionele grenzen van het octrooirecht en betreffen bijvoorbeeld ook vragen op het gebied van het mededingingsrecht, industriële standaarden, standaardisatieprocedures, FRAND gerelateerde vraagstukken en de mogelijkheden van het verkrijgen van een inbreukverbod of andere voorzieningen op grond van een standaard essentieel octrooi. Vaak worden geschillen uitgevochten in parallelle procedures in verschillende jurisdicties. Ons team van octrooispecialisten is goed toegerust dit soort zaken te behandelen en kan hierbij gebruik maken van uitgebreide ervaring door een intensieve betrokkenheid bij veel vooraanstaande zaken op dit gebied.

We treden geregeld op voor cliënten actief in onder andere de telecomsector, de computer technologie, de industrie van de spelconsoles, DVD en Blu-ray technologie, digitale televisie, MP3-MP4 en vele andere technologieën.