Specialisaties / Arbitrage en mediation

Arbitrage en mediation

Er bestaan diverse vormen van geschillenoplossing in IE-zaken en procederen is daar één van. HOYNG ROKH MONEGIER heeft echter ook veel expertise in huis om uw belangen te behartigen door middel van alternatieve geschillenbeslechting, waaronder arbitrage en mediation (bemiddeling). Wij helpen u kiezen welk type procedure de beste optie is voor u.

Daar waar complexe internationale geschillen zich voordoen, de geschilbeslechters speciale expertise nodig hebben of vertrouwelijkheid van groot belang is, kan arbitrage of mediation het juiste alternatief voor een rechtszaak zijn. HOYNG ROKH MONEGIER biedt u het volledige scala van arbitrage- en mediation advies. Onze Arbitrage en Mediation Groep heeft in het verleden cliënten bijgestaan volgens de regels van onder meer het WIPO, de ICC en het ZCC, alsook in ad hoc procedures.

Wij zorgen ervoor dat uw arbitrage- en mediation overeenkomsten zijn toegesneden op uw belangen, door te kiezen voor de juiste jurisdictie, arbitrage- en bemiddelingsregels en andere parameters voor eventuele geschillen. Indien van toepassing, zorgen wij ervoor dat de arbiters of mediators die worden aangesteld voor het panel uitstekend en onpartijdig zijn. Waar geschillen ontstaan, zullen wij u door onze vaardigheden en kennis omtrent de verschillende sectoren voorzien van het beste juridisch en strategisch advies afgestemd op uw specifieke geval. Waar de zaak deskundigheid vereist inzake buitenlandse jurisdicties of speciale juridische of technische gebieden, kunnen wij door ons uitstekende en uitgebreide netwerk voor elke vraag specialisten raadplegen.