Specialisaties / Cassatiepraktijk

Cassatiepraktijk

Sinds 1 juli 2012 kent Nederland een gespecialiseerde balie bij de Hoge Raad der Nederlanden. Alleen advocaten welke aan de Verordening vakbekwaamheidseisen civiele cassatieadvocatuur voldoen mogen optreden voor de Hoge Raad der Nederlanden. Willem Hoyng en Frank Eijsvogels zijn toegelaten tot deze gespecialiseerde balie. Willem Hoyng behandelt sinds 1973 cassatiezaken en heeft zijn opleiding genoten bij de befaamde cassatieadvocaten mr Willem Blackstone en mr Siep Martens, de latere President van de Hoge Raad. Met name worden cassatieadviezen gegeven en cassaties behandeld op het gebied van de intellectuele eigendom, waarbij twee specialismes de intellectuele eigendom en de cassatiepraktijk in verenigd zijn.

Een groot aantal cassaties op het gebied van de intellectuele eigendom waarin Willem Hoyng succesvol als cassatieadvocaat is opgetreden hebben tot belangrijke arresten geleid, zoals bijvoorbeeld de navolgende arresten:

• Droste – Tjoklat HR 2 maart 1990;
• Vredo – Veenhuis HR 4 juni 1993, NJ 1993, 659;
• Hupkens – Van Ginneken HR 27 december 1994;
• BAT – Doucal HR 16 april 1999;
• Van Bentum - Kool HR 29 maart 2002;
• Roche – Primus HR 19 december 2003;
• Philips – Postech HR 19 maart 2004;
• Souza Cruz – Tabacalera HR 17 februari 2006;
• Stork – Bakels HR 29 september 2006;
• Dijkstra – Saier HR 22 december 2006;
• Lego – Mega Brands HR 20 november 2009;
• Uitgeversmaatschappij De Limburger HR 1 maart 2013;
• Lundbeck - Tiefenbarcher Centrafarm HR 7 juni 2013;
• Sojuzplodoimport - Spirits (Stolichnaya), HR 7 december 2013;
• Medinol – Abbott, HR 14 April 2014;
• Brein - Ziggo en XS4ALL (The Pirate Bay), 15 november 2015,


Voor meer informatie over de cassatiepraktijk, kunt u contact opnemen met Willem Hoyng of Frank Eijsvogels.