Specialisaties / Auteursrecht

Auteursrecht

HOYNG ROKH MONEGIER zorgt ervoor dat uw auteursrechten, alsook uw naburige rechten als uitvoerder, fonogrammen- en/of filmproducent en omroeporganisatie en uw sui generis-rechten als databankproducent goed beschermd en verdedigd worden. Onze advocaten zijn erkende experts op het gebied van het auteursrecht en treden vaak op als adviseurs van de overheid en in de academische wereld.

Wij vertegenwoordigen vooraanstaande rechthebbenden waaronder bekende artiesten, producenten en uitgevers, voor alle gerechten, met inbegrip van de hoogste nationale rechterlijke instanties en het Europese Hof van Justitie. We zijn betrokken geweest bij verschillende spraakmakende zaken, variërend van grootschalig plagiaat tot de aansprakelijkheid van internet service providers. We hebben bijzondere expertise opgebouwd op het gebied van nieuwe vormen van digitale exploitatie, databanken en softwarebeveiliging. Onze advocaten zoeken graag naar innovatieve oplossingen als het gaat om het onderhandelen over passende contractuele regelingen die nodig zijn om de nieuwe uitdagingen in een digitale omgeving aan te gaan.

Onze markt- en sectorkennis en onze betrokkenheid bij de handhaving van anti-piraterijprogramma’s stellen ons in staat onze cliënten strategisch te adviseren op lange termijn. Onze brede kennis van het intellectuele eigendomsrecht, dus niet alleen op het gebied van het auteursrecht, maar ook op het gebied van het merken- en modellenrecht en het octrooirecht, maakt ons de aangewezen kandidaat om de beste oplossing te zoeken voor de intellectueelrechtelijke bescherming van uw ontwerpen en uw onderneming in het algemeen.

Daarnaast hebben we ook een ruime ervaring met de exploitatie van auteursrechten via licenties, merchandising en joint ventures. Wij voeren ook due diligence onderzoeken uit in het kader van fusies en overnames en audits van auteursrechtportefeuilles.