Specialisaties / Merken

Merken

Merkenrechtprocedures

HOYNG ROKH MONEGIER biedt een compleet scala aan diensten met betrekking tot de handhaving, exploitatie en bescherming van merken, handelsnamen en geografische aanduidingen. We lopen voor op nieuwe ontwikkelingen. Gezien de Europese harmonisatie van het merkenrecht en het feit dat Uniemerken steeds belangrijker worden, bevinden wij ons in een ideale positie om u van dienst te kunnen zijn.

Onze advocaten en merkgemachtigden staan enkele van ’s-werelds meest bekende merkhouders bij. We voorzien onze cliënten van geheel op hun behoeftes afgestemde strategieën voor de bescherming van hun corporate imago en dat van hun producten en diensten.
We zijn betrokken geweest bij veel van de spraakmakende merkenzaken van de afgelopen jaren. Wij hebben ruime ervaring met procedures inzake het merkenrecht of oneerlijke mededinging in civiele, handels- en strafzaken in een groot aantal jurisdicties. Wij treden op voor de nationale gerechten, het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), de nationale merkenbureaus wereldwijd en de World Intellectual Property Organisation (WIPO).

Onze cliënten variëren van bekende speelgoed- en elektronicafabrikanten tot producenten van dranken en luxeartikelen. Wij hebben ruime ervaring met het opzetten van anti-counterfeit-programma’s, met name door het doen treffen van douanemaatregelen om inbreukmakende goederen die de EU binnenkomen te kunnen controleren. Wij maken ook gebruik van de nieuwe mogelijkheden onder de Europese Handhavingsrichtlijn om bewijs van mogelijke inbreuken te vergaren, met inbegrip van ex parte procedures tot het verkrijgen van bewijs en het leggen van beslag. Onze succesratio in UDRP procedures, ingesteld om domeinnamen van derden die inbreuk maken op een merk door te laten halen of over te laten dragen, is hoog.

Wij hebben uitgebreide ervaring in zowel het exploiteren van uw merk door middel van licentiëring en merchandising en in het verrichten en coördineren van due diligence werkzaamheden in het kader van fusies en overnames.


Merkregistraties

HOYNG ROKH MONEGIER’s merkgemachtigden bieden alle diensten aan op het gebied van merkbeschikbaarheidsonderzoek, merkregistratie en merkbewaking alsook ondersteuning bij juridische geschillen. Wij behandelen merkenportfolio’s voor zowel multinationals als voor start-ups en middelgrote ondernemingen.

Ons team biedt ondersteuning op alle gebieden van merkbescherming en de verlening van merken, met inbegrip van:

• advies betreffende merkenstrategie;

• indienen en verder opvolgen van merkaanvragen (nationale aanvragen, Uniemerkaanvragen en internationale aanvragen);

• opstellen van gepaste waren- en dienstenomschrijvingen die zijn afgestemd op de behoeften van uw bedrijf;

• antwoorden op bezwaren van de merkenbureaus;

• het verdedigen van uw belangen in oppositieprocedures, als opposant of als aanvrager, alsook in nietigheidsprocedures voor de merkenbureaus of voor de rechtbanken;

• advieswerk en opstellen van contracten betreffende het in licentie geven van uw merken.


In de Benelux en Spanje vertegenwoordigen wij onze cliënten rechtstreeks voor de nationale merkenbureaus en voor het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). In andere landen maken wij gebruik van een wereldwijd netwerk van zorgvuldig geselecteerde lokale agenten.

Ons team is samengesteld uit merkgemachtigden én uit advocaten met een uitgebreide ervaring op merkenrechtelijk gebied. Daarom kunnen wij u, als professionals die vanaf het begin vertrouwd zijn met uw business, deskundig adviseren gedurende de volledige levenscyclus van uw merk en u een realistische inschatting geven van de kansen en risico’s van het registreren en gebruiken van een bepaald merk.