Specialisaties / NAMAAK EN PIRATERIJ

NAMAAK EN PIRATERIJ

Volgens schattingen van de OESO kosten namaak en piraterij ondernemingen jaarlijks miljarden euro's: tussen de 2% en 5% van hun totale omzet. Iedere bedrijfstak heeft te maken met namaak en piraterij: luxeartikelen zoals horloges, kleding, cosmetica, elektrische apparatuur, huishoudelijke apparaten, computers, software, CD's en DVD's, medicijnen en medische hulpmiddelen, etc. In het laatste geval kan namaak zelfs ernstige volksgezondheidsrisico’s tot gevolg hebben.

Onze advocaten hebben ruime ervaring met het opzetten van douaneprogramma's gebaseerd op zowel de Europese Douaneverordening als het toepasselijke nationale recht. De Douaneverordening maakt het mogelijk dat goederen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten (merken, auteursrechten, octrooien, ABC's, kwekersrechten, oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen) worden vastgehouden in de haven waar ze de EU binnenkomen om vervolgens, indien nodig, te worden vernietigd.

Onze advocaten zijn ook zeer ervaren in de uitwerking van strategieën om bewijs te vergaren door middel van ex parte beschrijvings- en beslagleggingsprocedures voor de nationale rechters en het doen van interne onderzoeken om de bronnen van het lekken en doorsluizen van producten vanuit officiële distributiekanalen op het spoor te komen, om zodoende ongeoorloofde parallelhandel en het doorsluizen van producten bij de bron vast te stellen en te doen stoppen.