Specialisaties / Octrooien - de procespraktijk

Octrooien - de procespraktijk

Octrooien geven u de mogelijkheid uw investeringen in de toekomst van uw bedrijf te beschermen. Ongeacht de aard van het geschil zullen onze gespecialiseerde advocaten uw octrooien verdedigen, handhaven en uw activiteiten beschermen tegen aanspraken van derden.

Het is onze missie de business en doelstellingen van onze cliënten te doorgronden. Het is ingebed in onze cultuur om proactief te zijn, direct en transparant te communiceren en onze professionele verantwoordelijkheid te nemen, waarbij wij ons de belangen van onze cliënten eigen maken. Dit helpt ons om advies op maat af te leveren in functie van de doelstellingen van de cliënt en om uitmuntende IE-strategieën uit te denken op een kostenefficiënte wijze.


Octrooien- de procespraktijk

HOYNG ROKH MONEGIER’s octrooi-advocaten behoren tot de Europese top. Zij zijn betrokken bij de meest toonaangevende octrooizaken en hebben over de jaren heen veel ervaring vergaard. 's-Werelds meest innovatieve ondernemingen in de farmaceutische industrie, chemische industrie, biotechnologie, elektronica, telecommunicatie, auto-industrie, optische- en consumentenproducten industrie vertrouwen op ons voor hun belangrijkste rechtszaken.

Daarnaast worden wij ook geraadpleegd door cliënten, overheden en instellingen met vragen over hun octrooipolitiek, onder meer over de uitdagingen en mogelijkheden die ontstaan naar aanleiding van het nieuwe unitair octrooisysteem.

Ons enthousiasme voor en begrip van technologie en ons vermogen tegen een marktconforme prijs uitstekend werk te leveren voor onze cliënten, onderscheiden ons van onze concurrenten. Of het nu gaat om bijvoorbeeld het opzetten van Europa-wijde bescherming voor een farmaceutisch blockbuster product of een groot telecom portfolio, het opzetten van douaneprogramma’s om te voorkomen dat inbreukmakende goederen de EU binnenkomen of om het vergaren van bewijs van inbreuk met behulp van monsterneming- en beslagleggingen, wij doen alles wat nodig is om uw rechten te beschermen en te handhaven. Daarnaast kan het uiteraard gebeuren dat u wordt beschuldigd van inbreuk op de octrooien van een concurrent. In dat geval zetten wij de best denkbare verdediging op en nemen wij tegenmaatregelen om de bestaande dreiging ten opzichte van uw onderneming weg te nemen.
HOYNG ROKH MONEGIER heeft uitgebreide ervaring in het voeren, managen en coördineren van multi-jurisdictionele octrooiprocedures, waaronder het opzetten van communicatieplannen om consistentie, budgettering en uitwisseling van informatie te verzekeren.

We zijn echter niet alleen doortastende advocaten. We zijn ook ervaren onderhandelaars, bemiddelaars en arbiters. Als het beter is een schikking te treffen dan een rechtszaak te voeren, dan treden we daarover met u in overleg. We streven steeds naar de best mogelijke oplossing voor u en zien procederen als een middel om een doel te bereiken. Niet als een doel op zich.

We zijn ook ervaren in de bescherming van uw handelsgeheimen en kwekersrechten. Wij zijn in staat om due diligence onderzoek uit te voeren in het kader van fusies, overnames en audits en het beheren van octrooiportfolio’s.


De octrooigemachtigden praktijk

De octrooigemachtigden van HOYNG ROKH MONEGIER bieden een compleet scala aan octrooi-gerelateerde diensten aan. Wij behandelen complexe IE portfolio’s zowel voor multinationals, als voor middelgrote ondernemingen en start-ups.

De integratie en de samenwerking tussen advocaten en octrooigemachtigden van HOYNG ROKH MONEGIER garanderen onze cliënten een optimale bijstand tijdens geschillen, vooral in complexe zaken, waar ons technologisch inzicht kan leiden tot argumenten die de zaak volledig kunnen doen keren. Daarnaast leveren wij ook kwalitatief hoogstaand octrooiwerk, variërend van het ontwerpen en uitvoeren van octrooiaanvragen, tot assistentie bij oppositie- en beroepsprocedures. We worden regelmatig gevraagd een tweede opinie te geven bij zaken die een grote invloed hebben op de business van de cliënt.

Voor nationale geschillen buiten Nederland onderhouden wij een uitgebreid netwerk van vertrouwde lokale octrooigemachtigden bij andere bedrijven waar wij mee samen werken. Een sterke focus op de business en een uitgebreide ervaring in de octrooi-arena van verschillende jurisdicties geeft ons de mogelijkheid ervoor te zorgen dat uw octrooiportfolio sterk staat op internationaal vlak.

Onze octrooigemachtigden bieden advies met betrekking tot het hele spectrum van vragen over octrooien, waaronder:

• opstellen en verleend krijgen van octrooiaanvragen (EP, PCT, US en nationaal);
• advies over inbreuk en geldigheid;
• aanvechten van octrooien van concurrenten;
• verdediging van octrooien tijdens opposities;
• antwoorden op heronderzoeken, re-issues voor het USPTO;
“Freedom to operate” en nieuwheidsonderzoeken;
• due diligence onderzoek en advies in het kader van fusies en overnames;
• advies voorafgaand aan het opstarten van een juridische procedure;
• strategisch advies omtrent het beheer en de valorisatie van een octrooiportfolio;
• advies over interne IE management procedures;
• advies mbt. licenties (onderhandelingen, licentie overeenkomsten en dergelijke).

We hebben eveneens een Amerikaans team van octrooigemachtigden in ons midden. Zij geven juridisch advies en ondersteuning met betrekking tot Amerikaanse octrooiprocedures. Zo kunnen we onze cliënten met trans-Atlantische belangen een consistent en kostenefficiënte dienst aanbieden gecombineerd met een snelle beschikbaarheid.

In bepaalde Europese landen en in de Verenigde Staten treden we ook op voor de nationale octrooibureaus, zodat u geen beroep hoeft te doen op dure lokale agenten.

Onze octrooigemachtigden en advocaten hebben ervaring in alle technologische domeinen.
Deze specialisaties omvatten onder meer:

• electrotechniek en elektronica (o.m. halfgeleiders, signaalverwerkingssystemen waaronder telecom, computer gerelateerde uitvindingen en beeldvorming),
• chemie en life sciences (o.m. farmaceutica, voedingstechnologieën, bodem- en waterbehandelingen, diagnostische testen),
• mechanica en werktuigbouw.