Specialisaties / Oneerlijke mededinging

Oneerlijke mededinging

In het tijdperk van de vrije concurrentie is het noodzakelijk de regels van het spel te kennen, omdat de belangen van het grote publiek, concurrenten en consumenten bescherming blijven verdienen en door een reeks speciale regels beschermd worden tegen oneerlijke concurrentie.

De meeste mededingingsrechtelijke regels zijn reeds geharmoniseerd op Europees niveau. HOYNG ROKH MONEGIER heeft in alle industrieën uitgebreide ervaring in het strategisch plannen en uitrollen van wereldwijde reclamecampagnes en uniform productontwerp en helpt u om aan de Europese eisen te voldoen. Wij vertegenwoordigen gerenommeerde bedrijven in de consumptiegoederenindustrie, in welke sector het met name van belang is te voldoen aan de vele verschillende bijzondere regels van de voedings- en cosmeticaregelgeving. Wij zorgen ervoor dat uw product-labels en marketing in overeenstemming zijn met de wet en checken gezondheidsclaims op hun toelaatbaarheid. Onze cliënten uit de farmaceutische industrie profiteren ook van onze jarenlange ervaring met de wettelijke regels omtrent geneesmiddelenreclame die voorzien in bijzondere regels voor geneesmiddelen om zo de volksgezondheid te beschermen. Ondanks de wijdverbreide Europese harmonisatie moet de relevantie van de nationale procedureregels ten aanzien van het verdedigen en handhaven van vorderingen op basis van de regelgeving inzake oneerlijke concurrentie, die soms nog aanzienlijk uiteenlopen, niet worden onderschat.

HOYNG ROKH MONEGIER helpt u om deze relevante nationale wetgeving te identificeren en in uw voordeel te gebruiken.HOYNG ROKH MONEGIER heeft een competent, creatief en snelwerkend team van deskundigen op het gebied van de oneerlijke marktpraktijken. Indien uw reclame of product of dienst wordt aangevallen, kunnen zij op korte termijn beoordelen of het aan de regelgeving voldoet en welke maatregelen eventueel genomen moeten worden om uw belangen veilig te stellen.