Specialisaties / MODELRECHTEN

MODELRECHTEN


Modelrechtprocedures

De uiterlijke verschijningsvorm en het design van een product, kan net zo belangrijk zijn voor uw onderneming en uw identiteit als uw merk.

HOYNG ROKH MONEGIER helpt u een zo breed mogelijke bescherming, toepassing en exploitatie voor het design van uw producten te verkrijgen.

Wanneer het aankomt op het handhaven van uw modelrechten of uw vrijheid om handel te drijven waarbij u niet gehinderd wordt door modelrechten van anderen, zijn onze advocaten opgeleid en ervaren in alle soorten handhavingsstrategieën en procedures met betrekking tot uw modellen. Dit kan variëren van het indienen of verdedigen van opposities gebaseerd op modelrechten tot nietigheids- en herroepingsprocedures met betrekking tot uw ontwerpen of het voeren van inbreukprocedures.

Wij hebben ook uitgebreide ervaring in het exploiteren van uw modellen door middel van licentiëring, merchandising, joint ventures en financieringen. Wij zijn in staat om due diligence werk uit te voeren in de context van fusies en overnames en audits van modelrecht portfolio’s.


Modelregistraties

Wij assisteren in het verrichten van modeldepots voor het Europese Bureau voor Harmonisatie in de Interne Markt (BHIM), het WIPO of de corresponderende nationale bureaus. Daarbij houden wij altijd in gedachten hoe uw rechten het best gehandhaafd kunnen worden indien dit nodig mocht blijken te zijn.

Onze modelrecht-groep zal u met strategische visie helpen bij het identificeren van uiterlijke verschijningsvormen in uw producten die in aanmerking komen voor bescherming.

Ons team biedt hulp op alle gebieden van modelbescherming, waaronder:

• adviseren over modelrecht-portefeuille strategieën;
• het aanvragen en beschermen van modellen (nationale aanvragen, Europese of internationale aanvragen voor modelrechten);
• oppositie en nietigheidsprocedures voeren tegen modelrechten van concurrenten;
• het beschermen van modellen van onze cliënten in oppositie en beroep;
• het verstrekken van “freedom to operate” en “clearance”–adviezen;
• het adviseren over inbreuk en geldigheid;
• pre-litigation ondersteuning;
• ondersteuning bij licentiëring (onderhandelingen, licentiecontract werk, enz.).

Door de nauwe samenwerking met onze merkenrechtelijke praktijk, octrooirechtelijke praktijk en onze procesadvocaten, proberen we onze cliënten te voorzien van alle juridische middelen om uw huisstijl en de identiteit van uw producten op de markt te beschermen.