Anouschka Heemskerk

Associate

Anouschka Heemskerk is actief op alle gebieden van het intellectueel eigendomsrecht.

Anouschka studeerde in 2023 af aan de Universiteit Utrecht met een Master Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie. Haar masterscriptie schreef zij over de reikwijdte van de nabuurrechtelijke beschermingsomvang.

Bezoek ons

Bezoekadres:

Rembrandt Tower, 30th Floor
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam
The Netherlands

Postadres:

P.O. Box 94361
1090 GJ Amsterdam
The Netherlands

Info

Talen

Nederlands, Engels

Opleiding

Master Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie (Universiteit Utrecht)
Bachelor Rechtsgeleerdheid (Universiteit Utrecht)

Ingeschreven