Arbitrage & Bemiddeling

Als het gaat om het oplossen van complexe internationale geschillen, als speciale expertise of vertrouwelijkheid essentieel is, dan kunnen arbitrage en bemiddeling geschikte alternatieven voor een gerechtelijke procedure zijn. HOYNG ROKH MONEGIER beschikt over de expertise om cliënten te vertegenwoordigen in arbitrage- of bemiddelings procedures.

Onze arbitragegroep biedt het volledige spectrum van arbitrage- en bemiddelingsdiensten aan, zowel ten aanzien van advies als procesvoering. Naast ad hoc-procedures, behandelden wij geschillen onder de regels van WIPO, ICC en ZCC – om een paar instellingen te noemen. Indien uw zaak expertise uit buitenlandse jurisdicties vereist, dan stelt ons uitgebreide netwerk ons in staat om lokale experts in te schakelen.

 • REPRESENTATIEVE ZAKEN
  • Behandeling van een belangrijke arbitrage in het kader van de ICC-regels met betrekking tot beweerdelijk onrechtmatig gebruik van informatie verzameld uit een beschermde databank van de eiser.
  • Vertegenwoordiging van een fabrikant van handsets in een belangrijke ICC-arbitrage over een octrooilicentieovereenkomst voor standaard essentiële octrooien (SEO/SEP) en de mate waarin deze beantwoordt aan het mededingingsrecht en de FRAND-vereisten (artikel 102 VWEU).
  • Optreden als mede-arbiter in een geschil over een licentie- en distributieovereenkomst in het kader van het WIPO-arbitragereglement.
  • Vertegenwoordiging van verschillende eisers en gedaagden in arbitrages gebaseerd op de Nederlandse NAI-regels, onder meer met betrekking tot vermeende niet-nakoming van een octrooilicentieovereenkomst en de interpretatie van schikkingsovereenkomsten.
 • MEER VOORBEELDEN
  • Het vertegenwoordigen van een cliënt bij mediation over een merk in de fastfood-industrie.
  • Het vertegenwoordigen van een telecommunicatiebedrijf in een ad hoc-arbitrage met betrekking tot een overeenkomst inzake de overdracht en waardering van bepaalde standaard essentiële octrooien (SEO/SEP), inclusief vertegenwoordiging voor de rechtbank en toetsing van bepaalde tussentijdse procedurele beslissingen van de arbitragecommissie.

Vind uw expert

Geen resultaten gevonden. Probeer het nogmaals.