Medische hulpmiddelen

HOYNG ROKH MONEGIER werkt voor innovatieve klanten in de medische hulpmiddelen- en diagnostiek industrie, of het nu gaat om een wereldwijde marktleider of om een startende onderneming. Ons team bestaat uit zowel ervaren advocaten als octrooigemachtigden met een gevorderde graad in werktuigbouwkunde, elektrotechniek, natuurkunde, biologie en scheikunde.

Onze deskundigen kunnen u begeleiden bij het voldoen aan de regelgeving omtrent uw medische hulpmiddelen, met inbegrip van de aanpassing aan de vereisten van de nieuwe EU-regels die zijn vastgelegd in de EU verordeningen 2017/745 en 2017/746 betreffende medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

 • REPRESENTATIEVE ZAKEN
  • Europese octrooigeschillen tot aan de hoogste gerechtelijke instanties die nieuwe jurisprudentie creëren over equivalente inbreuken met betrekking tot occluders voor de percutane sluiting van atriale septalaire gebreken.
  • Inbreukprocedures met betrekking tot apparatuur bestemd voor radiotherapie.
  • Het adviseren en vertegenwoordigen van een toonaangevend bedrijf op het gebied van medische diagnostiek bij octrooi-inbreuk, know-how en bedrijfsgeheimen.
  • Octrooigeschillen over interventionele katheters voor stents of ballonnen.
  • Handhaving van een 3D-merk met betrekking tot een medische eenheid in verschillende procedures in het kader van een Europees juridisch geschil.
 • MEER VOORBEELDEN
  • Advies en vertegenwoordiging in een groot aantal zeer uitgebreide mededingingsrechtelijke procedures op het gebied van medische hulpmiddelen.
  • Merkengeschillen in verband met elektrofysiologische katheters voor een Amerikaans wereldwijd opererend bedrijf in medische hulpmiddelen.
  • Oneerlijke concurrentie en modelgeschillen gericht op de bescherming van technisch kenmerken van tandheelkundige producten.
  • Grensoverschrijdende vertegenwoordiging in grootschalige octrooigeschillen met betrekking tot tandheelkundige restauratieproducten.
  • Octrooigeschillen met betrekking tot bloedgroepen en immuunreagentia.
  • Advies aan een multinationale biotech onderneming over de handhaving van de wettelijke gegevensbescherming in het kader van de geneesmiddelenwet.

Vind uw expert

Zoek in ons uitgebreid team (van partners, medewerkers en IE professionals) werkzaam in verschillende Europese locaties.

Geen resultaten gevonden. Probeer het nogmaals.