Media

Onze media-experts hebben over vele spraakmakende mediazaken geadviseerd en geprocedeerd met een unieke combinatie van vaardigheden en ervaring die essentieel zijn bij de aanpak van de diverse onderwerpen die hierbij een rol spelen: anti-piraterij en content bescherming, gegevensbescherming, persoonlijkheidsrechten, vrijheid van meningsuiting, recht op toegang tot informatie, auteursrecht, handelsmerken, octrooien, oneerlijke concurrentie, regelgeving voor de aansprakelijkheid van tussenpersonen en mediaregelgeving.

HOYNG ROKH MONEGIER’s mediateam bestaat uit juridische experts die ook relevante posities bekleden in de meest prestigieuze professionele organisaties en binnen de academische wereld.

 • REPRESENTATIEVE ZAKEN
  • Baanbrekende blokkeringsbevelen voor verschillende rechthebbenden tegen piratenwebsites en internet access providers tot aan de hoogste nationale rechters en het Hof van Justitie van de EU, om te voorkomen dat hun gebruikers toegang krijgen tot inbreukmakende inhoud.
  • Het verkrijgen van een cruciale uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over databankbescherming voor een aantal Nederlandse uitgevers tegen een speciale zoekmachine.
  • Het procederen over auteursrechten op een internationaal televisie format tot en met de Hoge Raad.
  • Het bijstaan van organisaties voor collectief beheer in diverse onderhandelingen en in rechtszaken over de doorgifte van beschermd materiaal via de kabel.
  • Bescherming van naam, reputatie, werk en IE-rechten voor (de nalatenschappen van) diverse bekende artiesten.
 • MEER VOORBEELDEN
  • Verdediging van de belangen van de auteursrechtenorganisatie van producenten van fonogrammen in een prejudiciële vraag voor het Hof van Justitie van de EU die door het Spaanse Hooggerechtshof is voorgelegd in een zaak waarin de tegenpartij een belangrijke particuliere televisie-omroeporganisatie is.
  • Het vertegenwoordigen van een aantal houders van intellectuele-eigendomsrechten in een tegen de Spaanse staat gerichte vordering tot billijke compensatie voor het kopiëren voor privé-gebruik.
  • Procederen over misleidende en vergelijkende reclame voor verschillende multinationals.
  • De bescherming van een internationaal televisieformat in een procedure tot aan de Hoge Raad.

Vind uw expert

Zoek in ons uitgebreid team (van partners, medewerkers en IE professionals) werkzaam in verschillende Europese locaties.