Farmaceutica

HOYNG ROKH MONEGIER kent een rijke geschiedenis van samenwerking met innovatieve farmabedrijven om hun intellectuele eigendomsrechten en assetts te beschermen en handhaven. Onze top-tier octrooiadvocaten ondersteunen vele van 's werelds grootste farmabedrijven bij het behalen van hun doelstellingen, door te adviseren en procederen over geschillen met betrekking tot de inbreuk en geldigheid van octrooien en ABC’s, regulatoire databescherming, misbruik van bedrijfsgeheimen, mededingingsrechtelijke kwesties, merken en reclame.

We bezitten een schat aan ervaring en knowhow op het gebied van farma, variërend van kleine moleculen, vaccins, monoklonale antilichamen en kristallijne vormen, tot formuleringstechnologieën en tweede medische toepassingen.

Onze advocaten hebben de vereiste technische achtergrond en Europese regulatoire expertise binnen deze uitdagende gebieden. Dit stelt ons in staat om op het Europese continent een one-stop-shop te bieden voor multinationale farmaprocedures en advisering.

 • REPRESENTATIEVE ZAKEN
  • Vertegenwoordiging van een farmabedrijf bij de handhaving van haar blockbuster octrooi voor rosuvastatine, voor de verlaging van cholesterol en voorkoming van hart- en vaatziekten.
  • Octrooiprocedures met betrekking tot de combinatie van fluticason en salmeterol, voor gebruik bij de behandeling van astma en chronische obstructieve longziektes.
  • Multinationale octrooiprocedures met betrekking tot pregabaline voor de behandeling van neuropathische pijn, waaronder een procedure bij het HvJEU over het beleid van de nationale regulerende instanties met betrekking tot carve-out marktvergunningen.
  • Verdediging van de geldigheid van een basisoctrooi en ABC voor escitalopram voor de behandeling van depressie en gegeneraliseerde angststoornis, tot aan (en met succes bij) de Hoge Raad.
  • Multinationale ABC-procedures over een blockbuster combinatiepreparaat, waaronder een procedure bij het HvJEU over art. 3a van de ABC-verordening.
 • MEER VOORBEELDEN
  • Handhaving van een 3D-merk met betrekking tot een medische toedieningseenheid in verschillende procedures in het kader van een pan-Europees geschil, en het verdedigen van het vormmerk in nietigheidsprocedures bij nationale rechters.
  • Octrooiprocedures met betrekking tot kristalvormen van claritromycine.
  • Octrooiprocedures met betrekking tot DP-IV-remmers als een nieuwe klasse van antidiabetica.
  • Verdediging van de geldigheid van een ABC voor de combinatie van irbesartan en hydrochloorthiazide in het licht van art. 3 a/c van de ABC-verordening.
  • Vertegenwoordiging van een farmaceutisch bedrijf met betrekking tot haar octrooiportfolio voor aripiprazol, voor gebruik bij de behandeling van schizofrenie en bipolaire stoornis.
  • Octrooiprocedures met betrekking tot sildenafil, voor gebruik bij de behandeling van erectiestoornissen en pulmonale arteriële hypertensie.
  • Procedures met betrekking tot schadevergoeding na octrooi inbreuk door de vroegtijdige markttoetreding van een generiek geneesmiddel; advies over de handhaving van regulatoire gegevensbescherming.
  • Vertegenwoordiging in verband met de regulering van reclame voor geneesmiddelen.
  • Handhaving van een octrooi op de combinatie van calcipotriol en betamethason voor de behandeling van psoriasis.
  • Octrooirechten met betrekking tot lacosamide, gebruikt voor de behandeling van partiële beroertes en diabetische neuropathische pijn.
  • Vertegenwoordigen van een farmaceutisch bedrijf met betrekking tot de inbreuk en de geldigheid van een octrooi op een doseringsregime en een formulering voor de combinatie van formoterol en budesonide voor de behandeling van astma.
  • Octrooiprocedures met betrekking tot tiotropiumbromide-capsules, een langwerkende bronchodilatator die wordt gebruikt bij de behandeling van chronische obstructieve longziekte en astma.
  • Octrooiprocedures met betrekking tot glatirameeracetaat dat wordt gebruikt voor de behandeling van multiple sclerose.
  • Multinationale procedures met betrekking tot de inbreuk en geldigheid van ABC’s op een blockbuster tegen kanker.
  • Octrooiprocedures met betrekking tot een combinatieformulering van emtricitabine en tenofovi, voor de behandeling en preventie van HIV / AIDS.
  • Octrooiprocedures met betrekking tot bortezomib, een geneesmiddel tegen kanker en de eerste therapeutische proteasoomremmer die wordt gebruikt bij mensen.
  • Handhaving van een octrooi met betrekking tot een PCV2-vaccin.
  • Vertegenwoordiging van een farmaceutisch bedrijf in grensoverschrijdende octrooigeschillen met betrekking tot een sustained release formulering van quetiapine voor de behandeling van schizofrenie.
  • Octrooiprocedures met betrekking tot tamsulosine voor de behandeling van prostaathyperplasie en chronische prostatitis en voor de verbetering van de doorgang van nierstenen.
  • Octrooiprocedures met betrekking tot buprenorfinepleisters voor de verlichting van pijn.
  • Octrooiprocedures met betrekking tot combinatieformuleringen van atovaquon en proguanil ter voorkoming van malaria.
  • Verdediging van de geldigheid van een blockbuster-octrooi op esomeprazol voor de vermindering van maagzuur.
  • Octrooiprocedures met betrekking tot nebivolol, een bètablokker die wordt gebruikt om hoge bloeddruk en hartfalen te behandelen
  • Octrooiprocedures met betrekking tot tibolon voor de behandeling van menopauzale klachten te behandelen.
  • Octrooiprocedures met betrekking tot een combinatiegeneesmiddel voor de behandeling van coccidiose en bloedarmoede bij biggen.
  • Procedures met betrekking tot een ABC voor memantine, gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige Alzheimer.
  • Octrooiprocedures met betrekking tot oxycodon formuleringen met gecontroleerde afgifte.

Vind uw expert

Zoek in ons uitgebreid team (van partners, medewerkers en IE professionals) werkzaam in verschillende Europese locaties.

Geen resultaten gevonden. Probeer het nogmaals.