Oneerlijke mededinging & Bedrijfsgeheimen

Wij hebben de kennis en ervaring in huis om uw belangen te behartigen in gevallen van oneerlijke mededinging, misleidende reclame, of onrechtmatig gebruik van vertrouwelijke informatie of bedrijfsgeheimen.

Vrije mededinging is het uitgangspunt in Europa. Desalniettemin zijn concurrenten gebonden aan een reeks specifieke regels om eerlijke mededinging te waarborgen.

Nationale regels om oneerlijke concurrentie tegen te gaan verschillen niet alleen op Europees niveau, maar ook wereldwijd. HOYNG ROKH MONEGIER helpt u om die wetgeving in uw voordeel aan te wenden, om zo de optimale strategie te bepalen voor een productlancering of een reeds lopende juridische procedure. Onze kennis van enerzijds, sectorspecifieke regelgeving (bijvoorbeeld op medisch en regulatoir gebied) en, anderzijds, oneerlijke concurrentie is daarbij van grote toegevoegde waarde.

Onrechtmatige verkrijging van bedrijfsgeheimen is een ander essentieel onderdeel van oneerlijke concurrentie. Onlangs werd dit onderwerp in de EU geharmoniseerd. HOYNG ROKH MONEGIER is, met kantoren in verschillende belangrijke Europese landen, bij uitstek in staat om uw vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen te beschermen tegen onrechtmatig(e) verkrijging en gebruik. Of het nu gaat om misbruik van bedrijfsgeheimen door een werknemer, computerfraude of schending van geheimhoudingsovereenkomsten, u bent bij ons voor een effectieve handhavings- en beschermingsstrategie aan het goede adres.

 • REPRESENTATIEVE ZAKEN
  • Vertegenwoordiging van een bedrijf (gespecialiseerd in chemicaliën) in een geschil met een voormalige werknemer over knowhow met betrekking tot het ontwerp van een extractiekolom.
  • Onze internationale teams hebben samengewerkt om het opvallende ontwerp van een populair cosmeticaproduct te beschermen, van de marktintroductie tot de handhaving tegen namaakproducten en grote concurrenten. Die strategie draagt in grote mate bij aan het succes van het product en het behoud van het eigen karakter ervan op de markt.
  • Advies en vertegenwoordiging in een groot aantal zeer uitgebreide procedures wegens oneerlijke concurrentie op het gebied van medische hulpmiddelen.
  • Instellen van vorderingen op basis van oneerlijke concurrentie (zowel in kort geding als ten gronde) in pan-Europese procedures mbt het design van een farmaceutisch product.
  • Uitgebreide vertegenwoordiging van concerns in zaken van oneerlijke concurrentie, in het kader van een groot aantal verbodsvorderingen en bodemprocedures in geschillen met bekende marktdeelnemers op het gebied van tandheelkunde en haarverzorging.
  • Adviseren over bedrijfsgeheimen die verband houden met het bedrijfsmodel voor de aankoop van cellijnen en antilichamen.
  • Adviseren van een vaste klant over productlancering en claims, op basis van het levensmiddelenrecht.
  • Uitgebreide vertegenwoordiging met betrekking tot oneerlijke concurrentie en merkenrecht, bijvoorbeeld in verschillende procedures tegen een grote marktdeelnemer over het gebruik van een nieuwe TV-technologie, alsmede in diverse procedures voor het gebruik van smart-technologie.
  • Uitgebreid mededingingsrechtelijk advies aan een snoepgoedbedrijf met betrekking tot de lancering en distributie van haar nieuwste snoepgoed; wereldwijde juridische coördinatie van de lancering.
  • Doorlopend advies op het gebied van merken- en modellenrecht en oneerlijke concurrentie ten aanzien van verlichting, met name in verband met productlancering/reclamemateriaal en vorderingen tegen namaakproducten; uitgebreide verdediging en handhaving van een bewegingsdetector.

Vind uw expert


Geen resultaten gevonden. Probeer het nogmaals.