Ella van Aanhold

AssociateOctrooigemachtigde

Ella is Nederlands octrooigemachtigde. Ze is werkzaam in de chemieafdeling van HOYNG ROKH MONEGIER’s octrooigemachtigdenpraktijk, met een brede praktijk die het opstellen en het verlenen van octrooien, advisering en ondersteuning bij geschillen omvat.

Ella is scheikundige, met specialisatie in kristallografie en computationele chemie. Zij beschikt over kennis zoals analytische chemie, materiaalkunde, fysische en anorganische chemie.

Voordat zij HOYNG ROKH MONEGIER vervoegde, behaalde zij haar master in scheikunde aan de University of Edinburgh. Tijdens haar studietijd heeft zij een jaar aan National Taiwan University in Taiwan onderzoek gedaan naar het detecteren van persistente organische verontreinigde stoffen (POPs).

  • REPRESENTATIEVE ZAKEN
    • Verlening van IE rechten. Ondersteuning bij het verkrijgen van octrooien binnen gebieden zoals plant growth regulators, meststoffen, verenhydrolysatie, luminescente composities en consumer goods
    • Oppositie, verdediging. Ondersteuning bij het verdedigen van octrooien binnen gebieden zoals plant growth regulators en verenhydrolysatie.
    • Searches. Freedom-to-operate en octrooieerbaarheidsonderzoeken voor cliënten.

Bezoek ons

Bezoekadres:

Rembrandt Tower, 30th Floor
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam
The Netherlands

Postadres:

P.O. Box 94361
1090 GJ Amsterdam
The Netherlands

Info

Talen

Nederlands, Engels, Duits

Opleiding

University of Edinburgh (MSc) (2014 - 2018)

National Taiwan University (2016 - 2017)

Expertise

Ingeschreven

2021