Ella van Aanhold

Octrooigemachtigde in opleiding

Ella is scheikundige, met specialisatie in kristallografie en computationele chemie. Momenteel volgt zij een opleiding om Nederlands en Europees Octrooigemachtigde te worden. Ella beschikt over kennis zoals analytische chemie (in het bijzonder SALDI MS), materiaalkunde, fysische en anorganische chemie.

Voordat zij HOYNG ROKH MONEGIER vervoegde, behaalde zij haar master in scheikunde aan de University of Edinburgh. Tijdens haar studietijd heeft zij een jaar aan National Taiwan University in Taiwan onderzoek gedaan naar het detecteren van persistente organische verontreinigde stoffen (POPs).

Assistent

Bezoek ons

Bezoekadres:

Rembrandt Tower, 30th Floor
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam
The Netherlands

Postadres:

P.O. Box 94361
1090 GJ Amsterdam
The Netherlands

Info

Talen

Nederlands, Engels, Duits, Chinees

Opleiding

University of Edinburgh (MSc) (2014 - 2018)

National Taiwan University (2016 - 2017)

Expertise

n/a

Ingeschreven

n/a