Prof. Willem Hoyng

Partner

Willem’s praktijk bestaat hoofdzakelijk uit procederen op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht. Willem treedt op voor alle nationale gerechten (in eerste aanleg, hoger beroep en voor de Hoge Raad). Daarnaast procedeert Willem regelmatig bij het Hof van Justitie van de Europese Unie en bij het Europees Octrooi Bureau (EOB).
Willem houdt zich verder bezig met het adviseren omtrent Europese octrooistrategieën en het coördineren en voeren van Europese octrooigeschillen. Hij is de adviseur van verschillende innovatieve Nederlandse en buitenlandse multinationals, waaronder farmaceutische en biotechnologische bedrijven.

Willem is ook professor Intellectueel Eigendomsrecht aan de Universiteit van Tilburg.

Hij is één van de oprichters van HOYNG ROKH MONEGIER, was managing partner van het kantoor van 2011 tot 2015, toen HOYNG MONEGIER krachten bundelde met het Duitse kantoor ROKH IP en trad af als managing partner in januari 2018.

Willem maakt deel uit van een selecte groep advocaten die zijn toegelaten tot de Hoge Raad der Nederlanden.

Hij is lid van de redactiecommissie van het Reglement voor de procesvoering van het toekomstige Gemeenschappelijk octrooigerecht (UPC) en lid van de Adviescommissie van de Voorbereidingscommissie van het UPC. Hij adviseert ook het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken over UPC-aangelegenheden.

 • REPRESENTATIEVE ZAKEN
  • Monsanto/Cefetra. Vertegenwoordigde Monsanto in de eerste octrooizaak (Interpretatie van de Biotech Richtlijn) voor het HVJEU.
  • Isover St Gobain/Rockwool. Vertegenwoordigde Isover St. Gobain in een octrooi inbreukgeschil dat 25 jaar heeft geduurd. De Hoge Raad bevestigde dat het octrooi van Rockwool nietig was en dat daarop geen inbreuk werd gemaakt.
  • Dijkstra/Saier. Vertegenwoordigde Dijkstra voor de Hoge Raad, waarbij de leer van de ‘file wrappel estoppel’ in het Nederlandse octrooirecht werd aanvaard. Overtuigde de Hoge Raad om de beslissing van het Gerechtshof te vernietigen.
  • Van Bentum/Kool. Vertegenwoordigde Van Bentum voor de Hoge Raad en overtuigde de Hoge Raad ervan dat voorzienbare equivalenten die niet door de octrooihouder werden geclaimd toch onder de beschermingsomvang van het octrooi kunnen vallen op basis van het leerstuk van de equivalentie.
  • Mega Brands/Lego. Overtuigde het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch en de Hoge Raad, in afwijking van een eerdere uitspraak van het Hof te Amsterdam, dat de verkoop van kopieën van Lego-blokjes door Mega Brands niet diende te worden belet op grond van het leerstuk van de slaafse nabootsing.
  • Solvay/Honeywell. Verdedigde bij het Hof van Justitie met succes het standpunt dat de Nederlandse rechter bij wijze van voorlopige beslissing ook inbreuken op buitenlandse octrooien kan verbieden.
 • PROFESSIONELE LIDMAATSCHAPPEN
  • European Patent lawyers Association (EPLAW), voormalig President
  • International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI), voormalig President van de Nederlandse Groep
  • Adviescommissie voor Intellectuele Eigendom van de Nederlandse Orde van Advocaten, voormalig Voorzitter
  • Voormalig lid van de adviescommissie octrooien van de Nederlandse overheid
  • Voormalig Lid van de Supervisory Board of the Academy of the European Patent Organisation
  • Voormalig Voorzitter van de VIEPA, de specialisatie Vereniging van Intellectuele Eigendom Procesadvocaten
 • PUBLICATIES
  •  De Rechtbank is de weg kwijt. Showing that first instance decision in “Pemetrexed” is wrong (June 2019 IE Forum)
  •  Transborder enforcement of patent rights in Europe, Festschrift Thomas Reimann
  •  100 years of the Patent Act in the land of the Polders, A Century of Patents in the Netherlands
  •  Patent Law and the Dutch Supreme Court, Festschrift De Gryse
  •  The allowability of disclaimers, Festschrift Guntram Rahn
  •  Contributory Infringement, Festschrift Brinkhof
  •  Een pleidooi voor enige demassificatie in het Octrooirecht, 200 jaar Iustitia & Amicitia
  •  De Angorakat, Festschrift Spoor
  •  The Dutch Supreme Court and art. 69 EPC, an inspiration for the UPC, liber amicorum Gielen
 • LEZINGEN
  • Willem is een regelmatige spreker op verscheidene IP-seminars en conferenties. Onlangs hield hij de Hugh Laddie Lecture 2019, sprak hij op de ELI conferentie in Wenen in september 2019 en de Venice Patent Judges Conference in oktober 2019.
 • WAT ANDEREN ZEGGEN
  • “A strong fighter, pragmatic, open and direct, as well as strategically very good.” Chambers Global 2020
  • “Brilliant strategic thinker” JUVE Patent 2020
  • “Undoubtedly a superlative lawyer and one of the best in the country.” Legal 500 2020
  • “Adept at compressing very complicated issues into comprehensible language. An unrivalled force in the Dutch trademark sphere.” World Trademark Review 2020
  • “Knows the court system inside out.” IAM Patent 1000 2020
  •  “Willem Hoyng is a consistently recognised leader in the field with unrivalled experience and expertise at domestic, European and Supreme Court level.” Chambers Europe 2019 
  • “The best patent lawyer in the Netherlands.” Chambers Global 2019 
  • “He has the most rigorous legal mind and is a top-flight strategic thinker who knows how the courts approach matters. He is the person you need by your side in a big case.” IAM Patent 1000 2019 
  • “He’s an extraordinary lawyer who can do anything.” World Trademark Review 2019 
  •  “Willem Hoyng is a “formidable litigator” and an “excellent advocate who is very well known and respected.” Chambers Europe 2018 
  • “Outstanding” IAM Patent 1000 2017 
  • “The straight-talking Willem Hoyng is “the best-known litigator in the Netherlands. He combines so many excellent qualities – he is thorough, persuasive and persistent, and his vast experience makes him an authority whom judges look up to.” IAM Patent 1000 2016 
  • Sources are quick to applaud Willem Hoyng as “really in a different class. He is an extremely strong litigator who immediately drills down to the issue and familiarises himself quickly with all aspects of the case. He has a broad practice and is widely regarded as one of the best patent litigators on the market.” Chambers Global 2015 
  • “Absolutely stellar and one of the best patent litigators in Europe. He is able to plead before the Supreme Court and is valued by clients for his presence and impact in the courtroom.” Chambers Global 2014
  • “Maybe the greatest litigator there has ever been in the Netherlands” World Trademark Review 2013 

Bezoek ons

Bezoekadres:

Rembrandt Tower, 30th floor
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam
The Netherlands

Postadres:

P.O. Box 94361
1090 GJ Amsterdam
The Netherlands