Akiva Friedmann

Senior Associate

Binnen HOYNG ROKH MONEGIER houdt Akiva zich voornamelijk bezig met octrooiprocedures. Zijn ervaring strekt zich uit tot verschillende technologische gebieden, waaronder farmaceutica en biotechnologie, maar ook tot elektronica en mechanica. Akiva’s belangstelling naar het octrooirecht is gelegen in zijn brede intresse in het recht als in de techniek. Daarnaast spreken de vaak complexe internationale en procedurele aspecten van octrooiprocedures hem aan.

Hoewel het zwaartepunt van zijn praktijk is gericht op het octrooirecht, heeft Akiva tevens kennis van en ervaring met andere rechtsgebieden zoals farmaceutische regelgeving, aanvullende beschermingscertificaten, auteursrecht, merkenrecht, namaakbestrijding, ondernemingsrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Akiva Friedmann heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied Intellectueel eigendomsrecht als hoofdrechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit hoofdrechtsgebied.

 • REPRESENTATIEVE ZAKEN
  • ASML v. Nikon. Met succes ASML bijstaan in verschillende octrooiprocedures waarin ASML beticht werd van inbreuk op verschillende immersielithografie-octrooien.
  • Research Corporation Technologies v. Accord. RCT met succes bijstaan in een nietigheidsprocedure gericht tegen RCT’s octrooi met betrekking tot het anti-epilepticum lacosamide, waarin de Rechtbank Den Haag de geldigheid van RCT’s octrooi bevestigde.
  • Pfizer v. Ono. Pfizer met succes bijstaan in een kort geding waarin Pfizer werd beschuldigd van op onrechtmatige wijze de verlening van een octrooi aangevraagd door Ono te dwarsbomen. Ono’s vorderingen werden in twee instanties afgewezen.
  • Abbott v. Holland Trading Group. Abbott met succes bijstaan in verschillende procedures met betrekking tot de onrechtmatige handel in counterfeit verpakte Freestyle Lite diabetes test strips van Abbott.
  • Ceva v. Bayer. Met succes Ceva bijstaan in een kort geding waarin Ceva werd beschuldigd van inbreuk op een octrooi gericht op een combinatietherapie voor biggen. In afwijking van de Opposition Division van het EOB oordeelde de voorzieningenrechter dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestond dat het octrooi ongeldig zou worden bevonden in een bodemprocedure.
  • Teva v. Synthon. Met succes Teva bijstaan bij de rechtbank Amsterdam in een aansprakelijkheidsprocedure waarbij Teva werd beticht van onrechtmatige handhaving van octrooien in het buitenland.
 • PROFESSIONELE LIDMAATSCHAPPEN
  • International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
  • Vereniging Intellectueel Eigendom Procesrecht Advocaten (VIEPA)
  • Young European Patent Lawyers Association (Young EPLAW)
 • PUBLICATIES
  • Akiva Friedmann & Dirk Henderickx, Aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen, Berichten IE 2020/5.

Assistent

Bezoek ons

Bezoekadres:

Rembrandt Tower, 30th Floor
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam
The Netherlands

Postadres:

P.O. Box 94361
1090 GJ Amsterdam
The Netherlands

Info

Talen

Nederlands, Engels, Hebreeuws

Opleiding

Universiteit van Amsterdam (Master Informatierecht, (IVIR), LLM, 2016)

Universiteit van Amsterdam (Rechtsgeleerdheid, LLB, 2014)

Cornell University Law School (Exchange Program, 2013)

Expertise

Ingeschreven

2017