Akiva Friedmann

Associate

Akiva is actief op alle gebieden van het intellectueel eigendomsrecht, met een specifieke focus op het octrooirecht

Gedurende zijn studietijd liep Akiva stage op de sectie Corporate Litigation bij een groot advocatenkantoor en gaf hij gratis juridisch advies aan start-ups en particulieren op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht. Zijn masterscriptie betrof de handhaving van tweede medische indicatie octrooien.

 • REPRESENTATIEVE ZAKEN
  • ASML v. Nikon. Met succes ASML bijstaan in verschillende octrooiprocedures waarin ASML beticht werd van inbreuk op verschillende immersielithografie-octrooien.
  • Research Corporation Technologies v. Accord. RCT met succes bijstaan in een nietigheidsprocedure gericht tegen RCT’s octrooi met betrekking tot het anti-epilepticum lacosamide, waarin de Rechtbank Den Haag de geldigheid van RCT’s octrooi bevestigde.
  • Pfizer v. Ono. Pfizer met succes bijstaan in een kort geding waarin Pfizer werd beschuldigd van op onrechtmatige wijze de verlening van een octrooi aangevraagd door Ono te dwarsbomen. Ono’s vorderingen werden in twee instanties afgewezen.
  • Abbott v. Holland Trading Group. Abbott met succes bijstaan in verschillende procedures met betrekking tot de onrechtmatige handel in counterfeit verpakte Freestyle Lite diabetes test strips van Abbott.
  • Ceva v. Bayer. Met succes Ceva bijstaan in een kort geding waarin Ceva werd beschuldigd van inbreuk op een octrooi gericht op een combinatietherapie voor biggen. In afwijking van de Opposition Division van het EOB oordeelde de voorzieningenrechter dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestond dat het octrooi ongeldig zou worden bevonden in een bodemprocedure.

Assistent

Bezoek ons

Bezoekadres:

Rembrandt Tower, 30th Floor
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam
The Netherlands

Postadres:

P.O. Box 94361
1090 GJ Amsterdam
The Netherlands

Info

Talen

Nederlands, Engels, Hebreeuws

Opleiding

Universiteit van Amsterdam (Master Informatierecht, (IVIR), LLM, 2016)

Universiteit van Amsterdam (Rechtsgeleerdheid, LLB, 2014)

Cornell University Law School (Exchange Program, 2013)

Expertise

Ingeschreven

2017