Prof. Dr. Fabienne Brison

Partner

Fabienne is gespecialiseerd in auteursrecht, mediarecht en nieuwe technologieën (software, databanken, internet, AI…). Zij werkt ook regelmatig op het gebied van merken- en modellenrecht. Zij adviseert in het algemeen omtrent intellectuele rechten en verdedigt in het bijzonder de belangen van rechthebbenden. Zij heeft talrijke high level procedures gevoerd, maar staat haar cliënten ook bij in het onderhandelen en het opstellen van overeenkomsten en adviseert hen daarbij zowel over de juridisch-technische als over de strategische aspecten. Fabienne is een erkend CEPINA derde-beslisser voor domeinnaamgeschillen en een erkend CEPINA bemiddelaar voor ICT-geschillen.

Naast haar uitgebreide praktijk is Fabienne ook professor in intellectuele rechten, media- en ICT-recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij doceert tevens in de Manama IP/ICT aan de KULeuven (campus Brussel).

Fabienne is als deskundige aangesteld in de “Raad voor Intellectuele Eigendom” (Afdeling Auteursrecht en Naburige Rechten, adviserend orgaan voor de bevoegde minister). Ze is hoofdredacteur van het gespecialiseerde juridische tijdschrift “Auteurs & Media“. Ze is ook de Secretaris-generaal van de “Association Littéraire et Artistique Internationale” (ALAI) en Vice-voorzitter van de Belgische ALAI groepering (ABA-BVA). Zij is de auteur van talrijke artikelen en boeken over auteursrecht en een regelmatige spreker op nationale en internationale bijeenkomsten.

 • REPRESENTATIEVE ZAKEN
  • Anne Frank Fonds. Wij vertegenwoordigen het Anne Frank Fonds in een door de Vereniging voor Onderzoek en Ontsluiting van Historische Teksten aangespannen procedure ter verkrijging van een verklaring van niet-inbreuk. Het Anne Frank Fonds vordert veroordeling van de inbreuk op het auteursrecht op de manuscripten van Anne Frank door de Vereniging voor Onderzoek en Ontsluiting van Historische Teksten met de publicatie op hun website van de manuscripten van Anne Frank (2022 tot heden).
  • Reprobel & SEMU. Bijgestaan in hun besprekingen met onderwijsinstellingen die weigeren licentieovereenkomsten te sluiten voor het maken van kopieën van bladmuziek die momenteel onder het exclusieve reproductierecht van de uitgevers vallen. Het auteursrecht op bladmuziek volgt bijzondere wettelijke regels en geniet een bijzondere bescherming. Wij communiceerden met de Belgische wetgever over nieuwe wetgevingsinitiatieven om hen hierin bij te staan (2022).
  • Wij hebben Copiebel (de collectieve beheersmaatschappij van boekenuitgevers) bijgestaan bij hun juridische analyse inzake auteursrecht en (digitale) wettelijke depotvereisten (2022).
  • PlayRight v. Brutele, VOO, Proximus en Orange. Vertegenwoordiging van PlayRight (collectieve beheersvennootschap van uitvoerende kunstenaars) in een geschil met andere kabelmaatschappijen betreffende de doorgifte via de kabel van beschermde uitvoeringen voor de Franstalige zakenrechtbank van Brussel (tot heden).
  • Playright v. Telenet. Vertegenwoordigt Playright (collectieve beheersvennootschap van uitvoerende kunstenaars) in een geschil met kabelmaatschappij Telenet, betreffende de mededeling aan het publiek van beschermde prestaties door “directe injectie”, inclusief rechtsvragen omtrent de geldigheid van “all-rights” overeenkomsten met omroepen en het vermoeden van overdracht van rechten aan filmproducenten, voor het Hof van Beroep van Brussel (2022).
  • Promeco & Boxter v. Guy Laroche & Textiles Olivier Mercier. Vertegenwoordigt een Belgisch bedrijf in een merkenrechtgeschil aangaande de uitputting van het merkenrecht en (niet-)tegenwerpelijkheid van de beperkingen in de hoofdlicentie aan derden, voor het hof van beroep van Brussel (tot heden).
  • Playright v. Belgische Staat. Vertegenwoordigt Playright (collectieve beheersvennootschap van uitvoerende kunstenaars) voor de Raad van State in een procedure tot gedeeltelijke vernietiging van het Koninklijke Besluit van 17 december 2017 aangaande de bilijke vergoeding voor uitvoerende kunstenaars verschuldigd door de beoefenaars van vrije beroepen (tot heden).
  • CHwapi v. SBIM. Vertegenwoordigde CHwapi bij de onderhandelingen over een IT-dienstverleningscontract met SBIM en een voormalige werknemer (2019).
  • SBS & Medialaan v. H. en S. (Showgemist). Trad met succes op voor SBS & Medialaan tegen het plaatsen van TV uitzendingen op torrentsites, resulterend in een veroordeling van de 2 beklaagden op basis van auteursrecht, naburige rechten en wetgeving computercriminaliteit (2018).
  • ERA Belgium v. The Brokery. Succesvolle vertegenwoordiging van ERA Belgium in een geschil inzake (geweigerde) bescherming van computerprogrammatuur en interface voor de stakingsrechter in Antwerpen (2018).
  • Chloé Matthieu v. LN Knits. Vertegenoordigde Chloé Matthieu met succes in een geschil over vermeende inbreuk op auteursrecht van LN Knits (2017).
  • Playright v. Agicoa & BAVP. K wam met succes tussen voor Playright (collectieve beheersvennootschap van uitvoerende kunstenaars) in een geschil voor het Grondwettelijk Hof van België ingeleid door Agicoa en BAVP (collectieve beheersvennootschappen van filmproducenten) tegen de Belgische Staat met betrekking tot het recht op een billijke vergoeding voor uitvoerende kunstenaars en producenten en het niet overdraagbare recht op vergoeding voor doorgifte via de kabel voor auteurs en uitvoerende kunstenaars (2016).
  • EMI Music Publishing Belgium, Warner/Chappell Music Publishing Belgium, Sony/ATV Music Publishing Belgium t. S. Acquaviva e.a. Vertegenwoordigde met succes de muziekuitgevers die een deel van de auteursrechten op Madonna’s song “Frozen” bezitten, tegen een Belgische componist die beweerde dat Madonna inbreuk maakte op het auteursrecht op zijn lied “Ma vie fout l’camp”. Vordering van de componist werd verworpen, bevestigd door het Hof van Cassatie (2015).
  • SBS Belgium v. Right Brain Interface (RBI) – administratieve procedure. Trad op voor SBS (private televisie-omroep in Vlaanderen), samen met VRT en Medialaan, in een zaak van RBI tegen de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) voor de Raad van State. RBI werd door VRM veroordeeld voor de schending van Artikel 180 van het Vlaamse Mediadecreet (het zogenaamde ‘signaalintegriteitsdecreet’(SBS werd in deze procedure gehoord) (2015).
  • SBS Belgium v. Right Brain Interface (RBI). Trad met succes op voor SBS (private televisie-omroep in Vlaanderen), samen met VRT en Medialaan, in een geschil tegen RBI, die via de cloud diensten m.b.t. televisieprogramma’s aanbood zonder voorafgaandelijke toestemming van de zenders, voor de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (2014).
  • SBS Belgium v. Telenet. Vertegenwoordigde SBS (private televisie-omroep in Vlaanderen), samen met VRT en Medialaan, voor het Arbitragehof in een geschil met Telenet die om de vernietiging vraagt van artikel 180 van het Vlaamse mediadecreet b.t. signaalintegriteit (dossier waarvoor we actief tussenkwamen tijdens de procedure voor het Vlaams Parlement) (2014).
 • PROFESSIONELE LIDMAATSCHAPPEN
  • Authors & Media (A&M)
  • Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI)
  • Belgische Vereniging voor het Auteursrecht (BVA)
  • Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM)
  • CEPANI
  • International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
  • International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP)
  • International Association of Entertainment Lawyers (IAEL)
  • Raad voor Intellectuele Eigendom (RIE)
 • PUBLICATIES
  • Diverse noten onder rechtspraak (vnl. van het Hof van Justitie), Auteurs&Media, Larcier, Brussel, sinds 1996 tot heden
  • “Kroniek intellectuele rechten (2019-2020)”, co-auteurs M.C. Janssens, P. Maeyaert en H. Vanhees, in: R.W., 2020-2021 (zie ook voorgaande tweejaarlijkse kronieken)
  • “Wetboek media- en auteursrecht”, co-auteurs S. Mampaey en K. Van der Perre, Gent, Borgerhoff & Lamberigts, 2019
  • “Actualités législatives en droit d’auteur, co-auteurs S. Hermoye, M. Sahagun, P. Meskens en D. Borgniet, in: Droit de la propriété intellectuelle, Larcier, Brussel, 2019
  • “Huldeboek Jan Corbet. Het Belgische auteursrecht. Artikelsgewijze commentaar. Vierde herziene editie”, co-editor H. Vanhees, Larcier, Brussel, 2018
  • “The Right of Communication to the Public in the European Union”, co-auteur S. Depreeuw, in: Research Handbook, Edward Elgar Publishing, Londen, 2017
  • “Op weg naar een uitgeversrecht?”, in: Schuim op de branding. Liber amicorum Michel Flamée, Die Keure Brugge, 2016
  • “Rome Convention”, “Geneva Convention” and “WPPT”, in: Concise Commentary on Europe Copyright Law (2nd ed.), eds. T Dreier en B. Hugenholtz, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2015
  • “Het recht van mededeling aan het publiek”, co-auteur S. Depreeuw, in: 20 jaar nieuw auteursrecht, Anthemis, Brussel, 2016
  • “The influence of the seven first European directives on Belgian copyright”, in: Harmonisation of European IP Law, Contributions in honour of Frank Gotzen eds., M.C. Janssens en G. Van Overwalle, De Boeck, Brussel, 2012
  • “Wet en Duiding. Deel Intellectuele Rechten”, co-redacteur H. Vanhees en M.C. Janssens, Larcier, Gent, 2012
  • “Het Naburig Recht van de Uitvoerende Kunstenaar”, Larcier, Brussel, 2001 (2008)
 • LEZINGEN
  • “The Beijing Treaty, EU adherence and Moral Rights”, AEPO-ARTIS Standing Committee, Brussel (2022)
  • “Panel I Performers’ Rights” (moderator), ALAI, Estoril (Portugal) (2022)
  • “Naburige Rechten – nationaal verslag België voor ALAI”, BVA, Brussel (2022)
  • “Copyright Contracts Tomorrow” (inleiding en voorzitterschap ochtendsessie), LEA/Universiteit Gent/FWO, Gent (2022)
  • “Intellectuele eigendomsrechten anno 2021: auteursrecht”, Intersentia, Gent (2021)
  • “Actualia Intellectuele Eigendomsrechten – Auteursrecht”, Conferentie Balie Antwerpen (2021)
  • “Vrouwen & Media – Inleiding Conferentie”, Auteurs&Media, Brussel (2020)
  • “What does the Art 17 of the new Copyright Directive promise for the future of authors’ right?”, paneldiscussie, 1ste editie van de ALAI Award Ceremonie (2019)
  • “Auteursrecht – Droit d’auteur (Training for magistrates)”, Instituut voor gerechtelijke opleiding (2018)
  • “Actualia Auteursrecht”, M&D Seminars (2018)
  • “Reviewed copyright package: one-year post EU Commission proposal”, IP Summit, Premier Cercle (2018)
  • “The general framework and the scope of the private copying exception”, Auvibel-conferentie over “De uitzondering voor het kopiëren voor eigen gebruik en de vergoeding van de schade in een gedigitaliseerde omgeving: uitdagingen en vooruitzichten” (2017)
  • “Actualia Auteursrecht”, IE-Forum.be (2017)
  • “Actualia Auteursrecht”, IE-Forum.be (2016)
  • “Actualia Auteursrecht”, M&D Seminars (2016)
 • WAT ANDEREN ZEGGEN
  • “She looks at every new case with a fresh perspective and she is always looking for what she still has to learn.” Chambers & Partners 2021
  • “Trademark, copyright, media and technology law specialist Fabienne Brison draws on this all-encompassing knowledge to devise wraparound strategies and broker IP-rich contracts.” World Trademark Review 2021
  • “An excellent and very smart lawyer” Chambers & Partners 2020
  • Fabienne Brison is described by market commentators as an “excellent lawyer” who frequently offers expertise in IP litigation. Chambers & Partners 2018
  • “Fabienne Brison is a leading individual in copyright issues, particularly in the media and technology spaces.”Chambers & Partners 2017
  • “Fabienne Brison has particular expertise in copyright, new technology and media.” Chambers & Partners 2016
  • “Fabienne Brison often handles copyright, trademark and design disputes in the TMT sector and recently acted for PlayRight, the Belgian collecting society, on a dispute with Telenet over the cable transmission of protected material.” Chambers & Partners 2014
  • “Fabienne Brison advises on copyright, with notable expertise in the media and new technology fields.”
   Chambers & Partners 2013
  • “She [Fabienne Brison] is very hands-on, with an eye for detail and a solid awareness of business issues.”
   Chambers 2012
  • “Fabienne Brison is intelligent, committed and presents well in court.” Legal 500 2010
  • “Fabienne Brison enters the rankings this year bolstered by positive feedback on her extensive experience of copyright matters. She successfully represented SEMU before the Constitutional Court, challenging recent legal provisions.” Chambers & Partners 2010

Bezoek ons

Bezoekadres:

Avenue des Nerviens 85
Nerviërslaan, 1st Floor
1040 Brussels
Belgium

Postadres:

Avenue des Nerviens 85
Nerviërslaan, 1st Floor
1040 Brussels
Belgium

Info

Talen

Nederlands, Engels, Frans

Opleiding

Vrije Universiteit Brussel (Dr. Rechten, 1998)

Université de Paris (Paris II, Panthéion) (Diplôme d’Etude Approfondie en Propriété Littéraire, Artistique et Industrielle, 1988)

Vrije Universiteit Brussel (Master Rechten, 1987)

Ingeschreven

1988