Prof. Dr. Fabienne Brison

Partner

Fabienne is gespecialiseerd in auteursrecht, mediarecht en nieuwe technologieën (software, databanken, internet, AI…). Zij werkt ook regelmatig op het gebied van merken- en modellenrecht. Zij adviseert omtrent intellectuele eigendomsrechten en verdedigt de belangen van producenten, uitgevers, omroepen en bekende artiesten. Zij heeft verschillende high level litigations gevoerd, maar staat cliënten ook bij in het onderhandelen en het opstellen van contracten en adviseert hen daarbij zowel over de juridisch-technische als over de strategische aspecten. Fabienne is een erkend CEPINA derde-beslisser voor domeinnaamgeschillen en een erkend CEPINA bemiddelaar voor ICT-geschillen.

Naast haar uitgebreide praktijk is Fabienne ook professor in intellectuele rechten, media- en ICT-recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij doceert tevens cursussen aan de KULeuven (campus HUB) en Université de Liège in hun respectievelijke LLM’s Intellectual Property Rights.

Fabienne is de voorzitter van de Belgische afdeling van de “Association Littéraire et Artistique Internationale” (ALAI), is als deskundige effectief lid van de “Raad voor Intellectuele Eigendom” (vice-voorzitter van de Sectie Auteursrecht en Naburige Rechten) en is lid van het Directiecomité van het gespecialiseerde juridische tijdschrift “Auteurs & Media“. Zij is de auteur van talrijke artikelen en boeken over auteursrecht en is een regelmatige spreker op nationale en internationale bijeenkomsten.

 • REPRESENTATIEVE ZAKEN
  • CHwapi v. SBIM. Vertegenwoordigt CHwapi bij de onderhandelingen over een IT-dienstverleningscontract met SBIM en een voormalige werknemer (tot heden).
  • Promeco & Boxter v. Guy Laroche & Textiles Olivier Mercier. Vertegenwoordigt een Belgisch bedrijf in een handelsmerkdossier voor het Hof van Beroep van Brussel, met betrekking tot de uitputting van rechten en (niet-)tegenwerpelijkheid van de limieten in de hoofdlicentie jegens derden (tot heden).
  • SBS & Medialaan v. H. en S. (Showgemist). Trad met succes op voor SBS & Medialaan in een geschil omtrent het plaatsen van TV uitzendingen op torrentsites, resulterend in een veroordeling van de 2 beklaagden op basis van auteursrecht, naburige rechten en wetgeving computercriminaliteit (2018).
  • ERA Belgium v. The Brokery. Succesvolle vertegenwoordiging van ERA Belgium in een geschil inzake (geweigerde) bescherming van computerprogrammatuur en interface voor de stakingsrechter in Antwerpen (2018).
  • Chloé Matthieu v. LN Knits. Heeft Chloé Matthieu met succes vertegenwoordigd in een geschil over vermeende inbreuk op het auteursrecht van LN Knits (2017).
  • Playright v. Telenet. Vertegenwoordigt Playright (collectieve beheersvennootschap uitvoerende kunstenaars) in een dispuut met de kabelmaatschappij Telenet, betreffende de uitzending per kabel van beschermde werken door “directe injectie”, evenals de geldigheid van “all-rights” overeenkomsten met omroepen en het vermoeden van overdracht van rechten aan filmproducenten. Het Hof van Cassatie heeft onlangs de zaak verwezen naar het Hof van Beroep van Brussel (2013 tot heden).
  • Playright v. Agicoa & BAVP. Heeft met succes opgetreden voor Playright (collectieve beheersvennootschap uitvoerende kunstenaars) in een geschil voor het Grondwettelijk Hof van België. Vertegenwoordigde de collectieve beheersorganisaties van de rechten van filmproducenten, Agicoa en BAVP, tegen de Belgische Staat met betrekking tot het recht op een billijke vergoeding voor uitvoerende kunstenaars en producenten en het niet overdraagbare recht op vergoeding voor doorgifte via de kabel voor auteurs en performers (2016).
  • EMI Music Publishing Belgium, Warner/Chappell Music Publishing Belgium, Sony/ATV Music Publishing Belgium t. S. Acquaviva e.a. Vertegenwoordigde met succes drie grote muziekuitgevers die deels de auteursrechten op Madonna’s song “Frozen” bezitten, tegen een Belgische componist die beweerde dat Madonna inbreuk maakte op het auteursrecht op zijn lied “Ma vie fout l’camp”. Het Hof van Cassatie heeft het beroep verworpen (2015).
  • SBS Belgium v. Right Brain Interface. Trad met succes op voor SBS Belgium in een geschil samen met VRT en Medialaan tegen Right Brain Interface, die via cloud service televisieprogramma’s aanbood zonder voorafgaandelijke toestemming van de zenders. RBI ging in beroep (2014 tot heden).
  • SBS Belgium v. Right Brain Interface (RBI) – administratieve procedure. Treedt op voor SBS, een particuliere Vlaamse televisie-omroep, samen met VRT en Medialaan, in een zaak van RBI tegen de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) voor de Raad van State. RBI werd door VRM veroordeeld voor de schending van Artikel 180 van het Vlaamse Mediadecreet (het zogenaamde ‘signaalintegriteitsdecreet’. Er werd beroep aangetekend (2015 tot heden).
  • SBS Belgium v. Telenet. Vertegenwoordigt de Vlaamse omroep voor het Arbitragehof in een geschil met Telenet die om de vernietiging vraagt van het Vlaamse mediadecreet van 2013 m.b.t. signaalintegriteit (2014 tot heden).
  • Simim en Playright v. Belgische Staat. Vertegenwoordigt Simim en Playright (twee Belgische collectieve managementorganisaties in naburige rechten van platenproducenten en uitvoerende kunstenaars) in een dispuut met de Belgische Staat om de dreigende wijziging van de verordening inzake de billijke vergoeding, in navolging van het (betwistbare) CJEU-arrest in dossier C-135/10 (SCF v. Del Corso) tegen te gaan (2014 tot heden).
 • PROFESSIONELE LIDMAATSCHAPPEN
  • Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI), Voorzitter van de Belgische afdeling (BVA) en lid van het Internationaal Uitvoerend Comité
  • Belgian Association for Copyright (ABA/BVA), Bestuurslid
  • CEPINA
  • Raad voor Intellectuele Eigendom, Vice-Voorzitter van de Afdeling Auteursrecht en Naburige Rechten
  • International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
  • International Association of Entertainment Lawyers (IAEL)
  • Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM)
  • ChIPs Member Community
 • PUBLICATIES
  • Actualités législatives en droit d’auteur“, co-auteurs S. Hermoye, M. Sahagun, P. Meskens en D. Borgniet, in: Droit de la propriété intellectuelle, ed. N. Berthold, Larcier, Brussel, 2019
  • Kroniek intellectuele rechten (2017-2018)”, co-auteurs M.C. Janssens, P. Maeyaert en H. Vanhees, in: R.W., 2018-2019
  • “Huldeboek Jan Corbet. Het Belgische auteursrecht. Artikelsgewijze commentaar. Vierde herziene editie”, eds. F. Brison en H. Vanhees, Larcier, Brussel, 2018
  • “La copie dans le cloud: droit exclusif ou exception?”, co-auteur S. Hermoye, in: A&M, 2017
  • Le droit de communication au public des radiodiffuseurs“, co-auteur M. Sahagun, in: A&M, 2017
  • The Right of Communication to the Public in the European Union” co-auteur Depreeuw, in: Research Handbook, ed. P. Torremans, Edward Elgar Publishing, Londen, 2017
  • Leidt het Hof van justitie het einde van het stelsel van verplicht collectief beheer in?” (CJEU, 16 November 2016, Soulier-case), co-auteur Dovoy, in: A&M, 2017
  • Kroniek intellectuele rechten (2015-2016)”, co-auteurs M.C. Janssens, P. Maeyaert en H. Vanhees, in: R.W., 2017-2018
  • “Op weg naar een uitgeversrecht?”, in: Schuim op de branding. Liber amicorum Michel Flamée, 2016
  • “Rome Convention”, “Geneva Convention” and “WPPT”, in: Concise Commentary on Europe Copyright Law, 2nd ed., eds. T Dreier en B. Hugenholtz, 2015
  • “Het recht van mededeling aan het publiek”, co-auteur S. Depreeuw, in: 20 jaar nieuw auteursrecht, eds. J. Cabay, V. Delforge, V. Fossoul en M. Lambrecht, 2016
  • “Kroniek intellectuele rechten 2013-2014”, Co-auteurs H. Vanhees, M.C. Janssens en P. Maeyaert, R.W., 2015
  • “The influence of the seven first European directives on Belgian copyright”, in: Harmonisation of European IP Law, Contributions in honour of Frank Gotzen eds., M.C. Janssens en G. Van Overwalle, 2012
  • “De Belgische Auteurswet. Artikelsgewijze Commentaar. Huldeboek Jan Corbet (3e herziene editie)”, co-redacteur H. Vanhees, 2012
  • “Wet en Duiding. Deel Intellectuele Rechten”, co-redacteur H. Vanhees en M.C. Janssens, 2012
  • “Het Naburig Recht van de Uitvoerende Kunstenaar” (2001/2008)
 • LEZINGEN
   • “What does the Art 17 of the new Copyright Directive promise for the future of authors’ right?”, paneldiscussie, 1ste editie van de ALAI Award Ceremonie (2019)
   • “Auteursrecht – Droit d’auteur (Training for magistrates)”, IGO (2018)
   • “Actualia Auteursrecht”, M&D Seminars (2018)
   • “Reviewed copyright package: one-year post EU Commission proposal”, IP Summit, Premier Cercle (2018)
   • “The general framework and the scope of the private copying exception”, Auvibel-conferentie over “De uitzondering voor het kopiëren voor eigen gebruik en de vergoeding van de schade in een gedigitaliseerde omgeving: uitdagingen en vooruitzichten” (2017)
  • “Actualia Auteursrecht”, IE-Forum.be (2017)
  • “Actualia Auteursrecht”, IE-Forum.be (2016)
  • “Actualia Auteursrecht”, M&D Seminars (2016)
 • WAT ANDEREN ZEGGEN
  • “She looks at every new case with a fresh perspective and she is always looking for what she still has to learn.” Chambers & Partners 2021
  • “Trademark, copyright, media and technology law specialist Fabienne Brison draws on this all-encompassing knowledge to devise wraparound strategies and broker IP-rich contracts.” World Trademark Review 2021
  • “An excellent and very smart lawyer” Chambers Europe 2020
  • Fabienne Brison is described by market commentators as an “excellent lawyer” who frequently offers expertise in IP litigation. Chambers Europe 2018
  • “Fabienne Brison is a leading individual in copyright issues, particularly in the media and technology spaces.”Chambers 2017
  • “Fabienne Brison has particular expertise in copyright, new technology and media.” Chambers Europe 2016
  • “Fabienne Brison often handles copyright, trademark and design disputes in the TMT sector and recently acted for PlayRight, the Belgian collecting society, on a dispute with Telenet over the cable transmission of protected material.” Chambers Europe 2014
  • “Fabienne Brison advises on copyright, with notable expertise in the media and new technology fields.”
   Chambers Europe 2013
  • “She [Fabienne Brison] is very hands-on, with an eye for detail and a solid awareness of business issues.”
   Chambers 2012
  • “Fabienne Brison is intelligent, committed and presents well in court.” Legal 500 2010
  • “Fabienne Brison enters the rankings this year bolstered by positive feedback on her extensive experience of copyright matters. She successfully represented SEMU before the Constitutional Court, challenging recent legal provisions.” Chambers Europe 2010

Bezoek ons

Bezoekadres:

Avenue des Nerviens 9-31
Nerviërslaan, 4th Floor
B-1040 Brussels
Belgium

Postadres:

Avenue des Nerviens 9-31
Nerviërslaan, 4th Floor
B-1040 Brussels
Belgium

Info

Talen

Nederlands, Engels, Frans

Opleiding

Vrije Universiteit Brussel (Dr. Rechten, 1998)

Université de Paris (Paris II, Panthéion) (Diplôme d’Etude Approfondie en Propriété Littéraire, Artistique et Industrielle, 1988)

Vrije Universiteit Brussel (Master Rechten, 1987)

Ingeschreven

1988