Disclaimer

DISCLAIMER

HOYNG ROKH MONEGIER
HOYNG ROKH MONEGIER Europe LLP is een Limited Liability Partnership naar het recht van Engeland en Wales. De volgende entiteiten zijn lid van HOYNG ROKH MONEGIER Europe LLP:
• HOYNG ROKH MONEGIER LLP
• HOYNG ROKH MONEGIER VÉRON AARPI
HOYNG Reimann Osterrieth Köhler Haft MONEGIER du Sorbier Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten mbB
• HOYNG ROKH MONEGIER Spain LLP


HOYNG ROKH MONEGIER Europe LLP biedt geen juridische diensten aan cliënten. Dergelijke diensten worden exclusief geboden door de leden in hun respectievelijke jurisdicties. Leden hebben niet de bevoegdheid namens andere leden op te treden. Elk lid is slechts aansprakelijk voor zijn eigen gedragingen of omissies.
Voor meer informatie over de afzonderlijke entiteiten, zie hier.

WEBSITE

De inhoud van deze website wordt uitsluitend AS/IS en voor informatiedoeleinden ter beschikking gesteld en kan op geen enkele wijze worden aangemerkt als juridisch advies.
Recente juridische ontwikkelingen zijn mogelijk nog niet in de inhoud van de website verwerkt. Deze website kan niet als een alomvattende samenvatting van het recht of als een uitputtende tekst met betrekking tot de behandelde onderwerpen worden aangemerkt. Wij doen geen enkele toezegging en geven geen enkele garantie over de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie.
E-mails met betrekking tot een zaak waarvoor wij u niet reeds vertegenwoordigen worden mogelijk niet als geprivilegieerd of vertrouwelijk behandeld. De informatie die u over uzelf verschaft zal uitsluitend gebruikt worden in overeenstemming met onze Privacy Statement.


Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten in de tekst of de inhoud van de website worden in beginsel gehouden door HOYNG ROKH MONEGIER. Het auteursrecht op artikelen kan ook gehouden worden door de individuele auteurs. Het is u toegestaan al het materiaal op deze website te lezen. U mag ook alle artikelen downloaden, maar uitsluitend voor uw privégebruik.
Uw eventuele opmerkingen of vragen kunt u sturen aan: , , , , en/of .
Hyperlinks op deze website worden voor uw gemak ter beschikking gesteld en het gebruik daarvan komt voor uw eigen risico. Wij onderschrijven de content van derden waartoe via de hyperlinks toegang kan worden verkregen niet en zijn daar niet voor verantwoordelijk. Links naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HOYNG ROKH MONEGIER.